Fotografie

Fotografie Zdroj: internal

JXD je šnek! Podívejte se na vysvětlení toho, jak ezoterici a léčitelé lžou, aby mohli krást

Předesílám: Nezbláznil jsem se, nepsal jsem text pod vlivem LSD, nedělám si ze čtenářů srandu a nemyslím si, že jsem šnek. Pasáž, kde prokazuji, že šnek jsem, je napsaná čistě z didaktických důvodů, aby bylo lépe čitelné, jakým systémem léčitelé a ezoterici lžou, aby mohli krást.

Asi 70 procent léčitelů, kterých jsem za léta psaní o nich poznal několik desítek, jsou slabomyslní zloději. Zbylých třicet procent však tvoří zloději inteligentní a jejich pozorováním jsem pochopil a osvojil si techniku, jakými metodami lžou, aby to vypadalo pro jejich klientelu hodnověrně. Zde malý příklad.

JXD je šnek!

Při návštěvě harmonizační tachyonové komory jsem nabyl dojmu, že jsem šnek. Zpočátku mě to překvapilo, tak jsem se podíval na internet a zjistil mimořádně zajímavé skutečnosti. 

1. Všechny vědecké podklady, které v textu uvádím, jsou doplněny linky na vědecké práce, ze kterých vycházejí. Ty jsou objektivně potvrzené, dohledatelné a pravdivé. 

2.Kvantová fyzika dávno vyvrátila zastaralé vědecké rádobypravdy překonané newtonovské fyziky. Experimentální model zvaný Schrödingerova kočka jasně prokázal, že mohou existovat stavy, kdy zároveň nastanou dva vzájemně se vylučující jevy. Proto samozřejmě JXD může být nejen člověk, ale i šnek. 

3.Genotyp a fenotyp jsou dva základní pojmy genetiky. Genotyp jsou všechny informace obsažené v DNA jedince, fenotyp jsou pak ty znaky, které se projevily + prostředí + epigenetika – to, jak jedinec vypadá. Dmanisi je město na jihu Gruzie v kraji Kvemo Kartli, okres Dmanisi. V jeskyni nedaleko města byl v roce 2001 nalezen vědci Gruzínské národní akademie věd a Římsko-Germánským ústředním muzeem v Mohuči unikátní nález – 1,8 miliónu let staré lebky člověka. Každá z nich vypadala trochu jinak. Když vědci provedli genetickou analýzu lebek, zjistili, že lebky mají stejné geny. Takže je vědecky potvrzeno, že i když má JXD geny lidské, může vypadat jako šnek, či naopak.

4. Genetickou analýzu a srovnání genů JXD a šneka nelze z technických důvodů realizovat. DNA JXD, protože byl obviněn z šíření toxikomanie, je v policejní databázi. Šnek však (alespoň prozatím) nebyl obviněn z žádného trestného činu (žraní cizího salátu je jen přestupek), a proto jeho DNA v policejní databázi není.

5. Genetické analýzy tedy nemůžeme ke zkoumání využít, a i kdybychom ji použít mohli, tak to vzhledem ke zjištění z Dmanisi nebude až tak důležité. Proto nezbývá než srovnat analogie mezi JXD a šnekem. A najdeme nápadnou shodu minimálně v těchto oblastech:

- Odolnost: Člověka nevratně poškodí dávka záření 100 rentgenů a zabije dávka 500 rentgenů. Šneka zabije až 20 000 rentgenů. Jiří X. Doležal za život vykouřil více než 20 000 jointů a přežil.

- Rychlost pohybu: Šnek se pohybuje rychlostí 6 metrů za hodinu a váží 50 gramů. To je 120 metrů na kilogram živé váhy. JXD váží 75 kilogramů, a když jede tramvají, dosahuje rychlosti až devět kilometrů za hodinu. A to je také 120 metrů na kilogram živé váhy.

- Zimní spánek: Šnek se v září či říjnu, podle počasí, zavrtá do země, zavíčkuje v ulitě a usne, dokud ho neprobudí jaro. Kdyby v tom JXD nebránily pracovní povinnosti, dělá přesně to samé. 

- Mozek: Šnek má gangliovou nervovou soustavu, která neobsahuje žádné velké významné centrum, jinými slovy nemá mozek. O tom, že JXD také nemá mozek, se můžete opakovaně přesvědčit v diskusích pod každým jeho článkem na tomto serveru, kde tuto skutečnost opakovaně publikují desítky či možná stovky vysoce kompetentních absolventů Vysoké školy života. 

6. Když jsem shromáždil důkazy, prostudoval je a promyslel, udělal jsem si na to, zda jsem šnek, zcela jasný a pevný názor. Nechci ho však nikomu vnucovat – důkazy jste četli a názor si uděláte sami.

Stručná teorie biasu

Především už nejsem šnek. Tomu, co je výše psáno, se říká „zřetězení biasů“. Slůvko bias se překládá jako „kognitivní zkreslení“, přesnější překlad je pak ve vědě nepoužitelný termín „kravina“. Znamená to, že nějakou nesmyslnou a nepřípustnou zkratkou, logickou chybou, nebo samozřejmě cíleně podvodem jako já výše vyvodíte z objektivně prokázaného a pravdivého faktu nesprávný, či dokonce úplně nesmyslný závěr.

A pak z toho nesmyslného závěru (kraviny) vyvodíte prostřednictvím dalšího biasu další a ještě větší kravinu. A když to uděláte pětkrát po sobě, jak jsem učinil výše já, prokážete nejen to, že JXD je šnek, ale i existenci transgalaktického krtka či hejkala. Podívejme se nyní na základní techniky biasu, které jsem při dokazování použil. Ke každému (očíslovanému) argumentu je zde popsáno, jakou metodou jsem v daném bodě lhal. Konstanta p za číslem značí, že tohle je fakt pravda.

1p. Vědecké zdroje: To, že dokazování cituje skutečné vědecké důkazy, neznamená, že je vědecké, ale že jsou ty důkazy špatně interpretované. Pokud do příštího vydání Brouka Pytlíka vydavatel přidá odkazy na deset opravdových vědeckých studií o broucích, rozhodně to neznamená, že kniha Brouk Pytlík je vědecké dílo.

2p. Celková vědeckost: Používání existujících vědeckých termínů a metod úplně jiného vědeckého oboru, který s tématem nijak nesouvisí a platí pro něj jiné zákonitosti. Kvantové fyzice a jejím zákonům rozumí kvantoví fyzici a jinak nikdo, samozřejmě včetně autora tohoto textu. A už vůbec ne klientela léčitelů. Přesto je termín kvantová fyzika módní a zní vědecky. Další metodou biasu je použití skutečně existujících vědeckých důkazů a termínů, které jsou velmi složité. Experimentální model Schrödingerova kočka skutečně existuje a jde o myšlenkový model, kde fyzik Schrödinger ukázal, že v realitě objektů a kvant to chodí jinak. Model je však tak složitý, že jej nikdo z léčitelské klientely ani autor tohoto textu není schopen pochopit. Pokud jej opakovaně a poctivě čte uživatel Sava a přemýšlí o něm, tak z něj však pochopí výše psané.

3p. Mylná kauzalita: Ano, dva lidé se stejným genotypem samozřejmě mohou vypadat poměrně odlišně. Ale že by dva jedinci se stejným genotypem mohli vypadat jeden jako šnek a druhý jako člověk, je zjevná kravina, a rozhodně nic takového ze (skutečného a vědecky potvrzeného) zjištění o lebkách v Dmanisi nevyplývá. 

4p. Irelevantní vysvětlení, proč něco nešlo zkoumat: Šnek skutečně v policejní databázi není. Avšak vzhledem k tomu, že čtenáři bylo vysvětleno, proč z technických důvodů genetické srovnání udělat nelze, už ho nenapadne, že by ho bylo možné pro získání jeho DNA chytit v parku.

5p. Chybná komparace: Srovnání nesrovnatelných dat nepřináší žádné informace, ale nesmysly. Pokud budete usuzovat na příbuznost podle barvy, snadno dojdete k závěru, že Ferrari a veverka jsou blízcí příbuzní, protože jsou oba červení. Vypadá dobře, když nesmyslné analogie provází formálně správný výpočet nějaké úplně nesmyslné veličiny – například výpočet průměrné rychlosti pohybu jednoho kilogramu šnečí hmoty. 

6p. Bezpečnost především! Pokud je léčitel dostatečně inteligentní a opatrný, vždy se nějak decentně od svých tvrzení distancuje a zásadně nikdy nějaký zjevný blud výslovně neřekne ani nenapíše, aby nebyl průser. Takže v té argumentaci, že jsem šnek, nenajdete ani jednou napsáno, že jsem šnek. 

Jako vážně...

Vědecký důkaz, že jsem šnek, by mi asi nevěřili ani klienti léčitelů. Kdyby se ovšem místo šneků dosadily tachyony, čakry nebo bioenergie a ubralo se třeba jen deset procent absurdity v mých „vývodech“, tak tomu bude zdrcující většina léčitelské klientely věřit a bude ty tachyony považovat za vědecky prokázané. Takže když podobnými důkazy dokážete prokázat léčivé působení tachyonů, dáte to na ezoweby a vybudujete si ve sklepě léčivou tachyonovou komoru (pobyt 3 000 Kč/h), tak se za to můžete mít do smrti dobře. A živí se tak v České republice asi 50 000 lidí. Jako fakt. 

P.S.: Původní text obsahoval ještě jednu ukázku – sérií biasů jsem kromě toho, že jsem šnek, prokázal také existenci digitálního hovna. Šéfredaktorka online Reflexu Leila Chadalíková ji však z estetických důvodů vyškrtla.