Koláž z obálky, kvůli které se Tomio Okamura soudil s Reflexem

Koláž z obálky, kvůli které se Tomio Okamura soudil s Reflexem Zdroj: fotomontáž Jan Ignác Říha

Zakázat islám se Okamurovi nepodaří, je to jen tahák na voliče

Jediná parlamentní strana hlásající jasně zákaz islámu je strana Tomia Okamury. Byť tento slib je jedním z hlavních bodů předvolební agitky Tomia Okamury, tak není uveden v Politickém programu Okamurovy SPD. Je tedy otázkou, jestli po volbách v případě vstupu Okamury do vlády bude vůbec Okamura zákaz islámu mít jako podmínku účasti v případné vládě?

Požadavek na zákaz islámu schválilo i vedení Okamurovy SPD: Prosazujeme zákaz islámu v ČR jako ideologie neslučitelné se svobodou a demokracií, rozhodlo předsednictvo hnutí SPD Tomia Okamury, jak stojí v e-mailu rozeslaném na počátku září redakcím českých medií.

Ovšem neexistence požadavku na zákaz islámu ve volebním programu Okamury je jen jednou věcí celého problému. V diskusích na internetu Okamurovi stoupenci tvrdí, že není potřeba mít uvedení Okamurova slibu na zákaz islámu v programu, protože je (podle nich) islám možné zakázat již podle platných zákonů. Ovšem to je blbost největšího kalibru a dokazuje to i tu nejzákladnější amatérskou neznalost právního prostředí ČR.

 

Podle českých zákonů jsou postihovány:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Část druhá, Zvláštní část, Hlava XIII: Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. Díl 1: Trestné činy proti lidskosti:

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

c) spáchá-li takový čin jako voják nebo

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

V českém zákoníku jsou jmenovitě uvedeny pouze dvě ideologie – nacismus a komunismus. A v případě komunismu je stejně v českém státě legální propagovat komunismus v jeho reformované podobě, jak to předvádí Komunistická strana Čech a Moravy.

Přitom Okamura sám na svém blogu na Idnes.cz obhajuje reformovaný komunismus a prohlašuje, že komunismus (v pojetí pařížských komun 19. století) je nejdemokratičtější systém, jejž náš svět poznal. Přitom odmítá i uplatňování kolektivní viny vůči všem komunistům.

Tutéž kolektivní vinu, již Okamura odmítá uplatnit vůči komunismu, uplatňuje vůči všem muslimům. A byť u komunismu uznává právo na působení reformovaných komunistů v ČR, tak u muslimů možnost reformace úplně ignoruje.

I v případě islámu je jeden zásadní problém, který Okamura jaksi nebere v potaz nebo ho nezná. Islám není, na rozdíl od nacismu, žádný monolit. Na první pohled sice lze hovořit o základních textech islámu – korán a výroky Mohameda –, ale ty jsou tak komplikované, že se z nich dá poskládat nekonečné množství verzí islámu – od absolutně liberálního po absolutně netolerantní fanatickou verzi. Je to takové ideové lego.

Na tento problém narazí každý, kdo se věnuje studiu islámského problému objektivně, a proto i v případě „registrace“ islámu v ČR nejde o registraci islámu, jak se zkratkovitě mediálně používá, ale jde o registraci muslimské církve, jichž může být nekonečně mnoho a žádná z nich nemá patent na islám.

Když byla u nás poprvé registrovaná muslimská církev, tak se její registraci věnovaly skupiny právníků a neshledaly na její registraci nic protizákonného. Jí deklarovaný zakládací dokument v rozporu se zákonem není a projevy nenávisti z řad jednotlivých členů této obce nejsou, dle závěru BIS, ničím široce rozšířeným mezi jejími členy.

Je tedy naivní si myslet, že dle současné platné zákonné úpravy lze zakázat islám. Právně to je neprůchozí. To by musel Okamura mít ústavní většinu v českém Parlamentu a změnit Ústavu České republiky, vypovědět mezinárodní smlouvy apod. Jak moc je to asi reálné?

Je to nereálně. Proto skuteční čeští antiislamisté prosazují zákaz zásadních kontroverzních částí islámu, kolektivně definovaných jako politický islám, a ne islámu jako náboženství. A odmítají dovolit masovou migraci muslimů do ČR. Slibovat zákaz islámu je ovšem slibováním něčeho nereálného.

Okamura tedy slibuje voličům něco, co rozumný člověk již teď musí vědět, že nedokáže splnit. Možná právě proto v základním programu Tomia Okamury tento bod vůbec není jasně uvedený. Pro případ, že by pak vstoupil do vlády a zákaz islámu neprovedl? Nevím, co jiného si o celé volební kampani „Okamurova zákazu islámu“ myslet. Jak tedy vlastně chce Okamura zakázat islám? To jsem se nikde nedočetl. Ovšem po volbách bude zajímavé sledovat, jak tento základní bod Okamurových předvolebních vystoupení nakonec dopadne.

 

Zdroje:

http://www.spd.cz/program

https://okamura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=304478