Praha

Praha Zdroj: Pražské přívozy

Musí být Praha hlavním městem? A musí to být v naší ústavě?

Hodně se v posledních týdnech hovoří o možných změnách naší normy norem – tedy Ústavy ČR. Padají návrhy různé, ale zatím nikdo se nezaměřil na (ne)šťastný článek 13.

Tento článek stanoví prozatím nezpochybnitelně: Hlavním městem České republiky je Praha.

Napadají mne dvě skupiny otázek, možná pro konzervativnější čtenáře až kacířské.

Za prvé – musí mít moderní právní stát v 21. století hlavní město? A musí ho mít stanoveno dokonce ve svém nejvyšším zákoně? Nestačilo by ho upravit v zákonu běžném (tedy neústavním), anebo dokonce vůbec? Mám za to, že za širší celospolečenskou diskuzi by stálo, zda si města a obce nejsou rovny, a tudíž zda vyvyšování jednoho nad ostatní není v rozporu se zásadou rovnosti? Nota bene města jsou mj. tvořena lidmi, nemůže existovat město bez nich, to dá rozum. Neplatí potom alespoň nepřímo, že občanům „nehlavních“ měst a obcí se naznačuje, že jsou jako „nehlavní“ na vedlejší koleji? Není určení hlavního města i v rozporu se zásadou a slovníkem všudypřítomné politické korektnosti? Stejně jako nemůže být nadřazen nějaký národ či rasa, proč toto neplatí i pro města? Dokážete si představit, že  by v naší ústavě bylo např. ukotveno, že „Hlavním národem v České republice je národ český (nebo pražský)“ anebo „Hlavní rasou České republiky je rasa bílá (europoidní)“? To by nám v Bruselu dali přes prsty, dodávám v nadsázce.

Pro vyšší informační komplexnost dodejme, že žádná lidskoprávní deklarace nestanoví garanci práva (resp. povinnosti) mít hlavní město.

Za druhé – pokud si odpovíme kladně na první otázku, vyvstává legitimní navazující dotaz. Proč tímto městem musí být zrovna Praha? Jak k tomu přijde ostatních cca 6250 českých obcí (což je mimochodem souhrnný právní název pro města, městyse, vesnice i obce).

Nemělo by být o tomto zásadním faktu referendum? Dodávám, že autorovi je samozřejmě známo, že aktuálně v ČR nemáme zákon o obecném referendu. Bojí se politici, že Praha svůj primát neobhájí?

Dále si kladu otázku, proč by hlavních měst nemohlo být více?

Dokáži si představit, že nový článek třináctý by zněl např. takto: Hlavním městem České republiky jsou: Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav, Prostějov a (první duální hlavní město) Frýdek-Místek.

Na závěr si kladu otázku – Proč musí mít všechna ministerstva sídlo v Praze? Přemístěním do regionů by se v nich nepochybně posílila zaměstnanost. Co např. přesunout Ministerstvo spravedlnosti do Brna, nejvýznamnějšího města justice? Ale to je již námět na jiný komentář.