Andrej Babiš

Andrej Babiš Zdroj: Petr Horník / Právo / Profimedia.cz

Babišova vize reformy obecních zastupitelstev je populistická, utopická, ale i nebezpečná

Podle představ předsedy hnutí ANO Andreje Babiše by v České republice měla do roku 2035 zaniknout obecní zastupitelstva či Senát. V čele obcí a měst by měl stát přímo volený starosta s rozsáhlými pravomocemi, který by měl na další agendu úřednický profesionální úřednický aparát. Prý se díky tomuto modelu ušetří i hodně peněz. Když pomineme, že toto je populistický argument nejhrubšího zrna, je Babišova vize zároveň utopická, ale i nebezpečná.

Ze všech snah Andreje Babiše o reformu politického systému je cítit jeho urputná snaha vymýtit demokratickou diskusi, dohadování či tvorbu kompromisů (možná i pomsta za špatné volební výsledky a reálné mocenské zisky v těchto volebních kláních). Rozumím tomu, že model diskusí, politikaření, žvanění na schůzích a tak dále je Babišovi proti srsti a že by rád vše srovnal do latě, jak byl zvyklý jako energický podnikatel. Ale to je špatně. Demokracie je diskuse a i držitel menšinového názoru má právo být vyslechnut a ne okřiknut, srovnán do latě, natož politicky vygumován.

Systém obecních zastupitelstev, kde se sejde vícero lidí z dané obce, tu ale má svoji historickou tradici už od dob konšelů. Zastupitelstvo se volí podle poměrného systému a pokud strana získá přes pět procent, má její zástupce právo zasedat v zastupitelském sboru a hájit program, za který byl podpořen svými voliči. Je pravda, že každý má či může mít jiný názor, ale je-li potřeba schválit jakoukoliv vyhlášku či cokoliv jiného obecní povahy, je potřeba názor sladit do takové podoby, aby získal většinu.

Představa, že se tu bude o post starosty ucházet pět různých lidí, kteří naslibují hory doly a pak budou vládnout své obci železnou rukou a bez jejich libovůle se nepohne ani lístek na obecní lípě, je něco přímo šíleného. A to ani nemluvě o možnosti klientelismu, protěžování či vyřizování osobních účtů. A představa, že nespokojení voliči za pár měsíců přímo zvoleného starostu odvolají a zvolí na jeho místo někoho jiného je něco obdobného jako z bláta do louže.

Jakákoliv snaha o zavedení o prvků přímé demokracie do obecních či krajských voleb je cestou do pekla. Jedině poměrný systém, v němž starosta vychází z většiny, která ovládá zastupitelstvo, je spravedlivý a brání jakýmkoliv excesům. I model krajských voleb na Slovensku, kde se volí přímo župan, je na pováženou, protože může způsobit lokální kohabitaci (příklad Banskobystrického kraje) a výrazně omezuje akceschopnost daného územního tělesa.

Neříkám, že by se Babišovi automaticky měla za jeho názor nasadit škraboška s rohama. Přišel se svým názorem a své zastánce určitě získá. Nyní nastal čas pro politology, aby jej rozebrali a podrobili kritice. Opakuji jen, že v tomto případě nelze používat kritéria úspěšnosti známá z komerčních firem (kde se sleduje obrat či zisk), ale kvalitu demokracie a možnost lidí podílet se na výkonu veřejné moci. Dovoluji si tipnout, že by v tomto ohledu Babišův návrh zcela pohořel a že je žádoucí, aby nikdy nedostal takovou podporu k uvedení do praxe.