Video placeholde

Kalvoda, Kocáb a spol. se zase rozepsali. Z jejich Několika vět nedává však smysl ani slovo

Aktuálně zveřejněná výzva Několik vět 2017 vypadá jako zdánlivě logický dokument. Každý z jeho deseti bodů obsahuje něco, s čím se občanstvo může, případně nemusí ztotožnit: Musíme přijmout euro, musíme plnit závazky k NATO, čeští politici nesmí vlastnit média, musíme zrušit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, politické strany musí ze svého středu vyhnat lobbisty a kmotry, justice musí projít personální proměnou, nový prezident musí pomáhat na svět tomuto programu, a tak dále...

Výzvu organizace SPIN (Spravedlnost a inovace) podepsaly známé osobnosti, kromě Kocába a Kalvody třeba Jan Ruml, Jiřina Šiklová, Jiří Mádl, Jan Štern nebo šéf nadace pro uprchlíky Martin Rozumek, které chtějí svým programem konfrontovat tradiční politické strany a tlačit je k tomu, aby z něj co nejvíce přijaly za své. Proč by to ovšem dělaly? Mají svůj volební program, svou strategii a k čemu by jim byly knížecí rady Jana Kalvody? Ostatně - ve vodách ODA, kterou v devadesátých letech vedl, svého času plavalo kmotrů více, než kaprů ve Vltavě.

Autoři výzvy tvrdí, že nemají sil ani peněz na to, aby šli se svým programem samostatně do voleb. To, že nemají odvahu (a o tu jde především) říci si o mandát voličů, je zásadní problém celého SPINu a jeho prosluněného morálního apelu.

Zasypávat svět svými vznešenými pravdami a návody na jeho zlepšení (což je ovšem například u přijetí eura dost problematický předpoklad) a zlobit se na ostatní, že je nechtějí přijmout za vlastní, je alibismus a nejhorší typ veřejné přetvářky. Co totiž bude následovat, je zjevné. Nechceš náš program, panáčku? Tak jsi amorální kmotr, neetický korupčník, Putinův agent, papaláš, rozvraceč evropských hodnot, zpátečník, xenofob, a nelidskoprávní hyena.

Jak snadné je dostat se v Česku do tábora zla...

Celé znění výzvy SPIN

1. Abychom se začali chovat jako odpovědný a kompetentní člen EU. Vláda musí vypracovat novou zahraničně-politickou koncepci, jak v co nejkratší době vrátit Česku věrohodnost, jak je dostat na špičku rozhodovacích procesů, do jádra Unie, jak přijmout euro a prosazovat dobré ekonomické a bezpečnostní transatlantické vztahy. Musíme se také konečně začít starat o naši obranyschopnost a plnit závazky v NATO. Udržení liberálního řádu na Západě, jehož součástí je i Česko, je naším životním národním zájmem.

2. Aby se naše země vrátila k podpoře lidských práv a občanských svobod. Svět, který těmito hodnotami opovrhuje, je svět, v němž by náš stát neměl dlouhodobě šanci. Západní civilizační hodnoty zajišťují všem rovnost před zákonem, vládu práva, nikoliv panování oligarchů a papalášů.

3. Aby politické strany vyhnaly ze svého středu lobbisty a kmotry, kteří korumpují politiky. Všichni dobře víme, o kom je řeč.

4. Aby politické strany otevřely svoje kandidátky občanům a vzaly vážně principy demokratické vlády.

5. Aby parlament zrušil diskvalifikační klauzuli 5% pro vstup do volených orgánů zákonodárných a samosprávných, nebo jí přinejmenším snížily na 2%, aby se do politiky mohly dostat nové politické strany a hutí.

6. Aby se prezidentem republiky stala osobnost, jež bude svojí schopností a autoritou pomáhat na svět tomuto programu a zároveň vrátí prezidentskému úřadu důstojnost a etický rozměr. Naše Platforma zvažuje kandidaturu takové osobnosti, nebo podporu jinému kandidátu, který by tento program adoptoval.

7. Abychom si uvědomili, že bez zásadní podpory inovací a podnikavosti odsuzujeme většinu obyvatelstva k životu v chudobě. Umělá inteligence, obnovitelné zdroje, genetický výzkum, softwarová ekonomika, internet věcí a další roviny technologického vývoje promění pracovní trh k nepoznání. Česko se musí stát jedním z lídrů inovací a líhní start-upů, v níž stát pomáhá talentovaným občanům vytvářet hodnoty.

8. Abychom zahájili systematickou změnu vzdělávání, jež se musí stát prioritou všech vlád. Jednou z příčin, proč zaostáváme, je zastaralý způsob, jakým učíme děti a mladé lidi. Rychlý technologický vývoj vyžaduje systematické vzdělávání, které musí být dostupné pro všechny generace občanů.

9. Aby justice prošla personální reformou zejména v souvislosti s působením justiční mafie, která poskytuje ochranu stíhaným korupčníkům.

10. Aby média nebyla v rukou politiků! Ani peníze cizích, nedemokratických mocností nesmí ovlivňovat politickou soutěž manipulačními kampaněmi či skrytým financováním stran!