nahoru

Český muslim citoval Korán. Podle JXD nabádá k nenávisti vůči nevěřícím

Jiří X. Doležal13. března 2017 • 09:40
Mohamed Abbas
Mohamed Abbas
• foto: 
reprofoto ČT24

Známý, v Česku usedlý islámský aktivista Mohamed Abbas začal tapetovat svou zeď citáty z Koránu. Měl by to dělat častěji – jednoznačně by tím ukázal, jak jsou svatá kniha a její následníci nabiti násilím a nenávistí k nevěřícím, k nemuslimům. 

Známý český muslimský aktivista Mohamed Abbas si v neděli začal tapetovat facebookovou zeď citáty z Koránu. A já jsem jen nevěřícně čuměl, jak na hlavní zdi (mám pana Abbase v přátelích) vyskočila otevřená výhružka nevěřícím citovaná rovnou ze svaté knihy: „Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří! A věru jsme připravili pro nespravedlivé oheň, jenž hustým dýmem je obklopí. A poprosili o pomoc, bude jim pomoženo vodou podobnou kovu roztavenému, jež spálí tváře jejich. A jak odporný to nápoj a jak hnusné to místo pobytu!" To je citace z Koránu, pasáž 18:29.

V podstatě si nedokážu představit lepší nedělní odpoledne, než když mi někdo vyhrožuje, že mi spálí ksicht, protože nevěřím v Alláha. I rozhodl jsem se zjistit, co tím pan Abbas vlastně myslí, a vyměnil s ním pár vět:

Rx: Ti "nespravedliví", o kterých mluvíte ve svém příspěvku: To mají být nevěřící?

MA: To jsou verše z Koránu. Bůh stvořil člověka, stvořil mu všechno, aby sloužil. Když to člověk neuzná, je to od něho nespravedlivé.

Rx: Takže kdo nevěří v Proroka Mohameda, je nespravedlivý a bude mu spálena tvář? Chápu to dobře?

MA: Kdo nevěří v Boha, v soudný den bude mít trest.

Jasně – nevěřící zasluhují potrestat, když už ne v tomto životě, tak alespoň na soudný den. Patří jim to, protože nevěřit v Alláha je neomluvitelné. Alespoň v očích tak pravověrných muslimů, jako je pan Abbas. Chápu a akceptuji, jen mi něco není úplně jasné: Když si pan Abbas myslí, že my všichni nevěřící budeme v soudný den potrestáni, proč mezi námi žije? Proč tráví své dny mezi hříšníky, co budou potrestáni, místo aby dlel se svými blízkými a čekal na postup do sedmého nebe? A proč se do Evropy – mezi nevěřící psy, kteří budou potrestáni – tlačí statisíce a miliony muslimských imigrantů? Proto si myslím, že by pan Abbas nejlépe vyhověl svému jemnému náboženskému cítění, kdyby se z Čech odstěhoval zpět do nějaké muslimské země. Vždyť v Evropě bychom ho tím naším hříchem nevíry v Alláha mohli nakazit!

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější