nahoru

Otevřme české politické strany cizincům

Petr Kolman 20. ledna 2016 • 14:00
Andrej Babiš, Tomio Okamura. Když mohou někteří ...
Andrej Babiš, Tomio Okamura. Když mohou někteří ...
• foto: 
fotomontáž Jan Ignác Říha

Cizinci nesmějí být členy českých politických stran a hnutí, a to dokonce ani občané Evropské unie. To je podle mého názoru neudržitelný stav.

V Listině základních práv a svobod, která je nedělitelnou součástí Ústavy ČR, je garantováno právo být členem politické strany jen našim občanům. Prováděcí zákon o sdružování v politických stranách a hnutích stanoví, že členem může být občan starší 18 let.

Podle našeho práva mají cizinci ze zemí Evropské unie s trvalým pobytem v Česku aktivní a pasívní volební právo v našich komunálních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. Nejenže tedy sami mohou volit, ale též mohou ve zmíněných volbách být voleni.

Proto bych pokládal za logické, kdyby zákonodárce umožnil i členství cizinců, prozatím asi ze zemí EU, v politických stranách. Jinak není jejich zapojení do tohoto procesu plnohodnotné.

Zejména ve větších městech je kandidatura v „komunálkách“ bez podpory politické strany značně komplikovaná a strany nemají motivaci dávat na volitelná místa na kandidátkách nestraníky. A jak jsme si řekli výše, cizinec v ČR může být jen nestraníkem, nikdy straníkem.

Progresívní ústavní soudce Vojtěch Šimíček již v roce 2007 na blogu Jiné právo trefně napsal:

… smysl politických stran spočívá ve vytváření svorníku mezi státem a společností. To mj. znamená, že aktivizují občany, pomáhají při jejich zapojování do veřejného dění, zprostředkovávají a prosazují společenské zájmy.

Se Šimíčkovými slovy plně souhlasím. Podporuji toto právo jenom u těch, kteří mají u nás trvalý pobyt. K jeho získání je také třeba – zjednodušeně řečeno – pěti let nepřetržitého pobytu na území Česka a bezúhonnost. U těchto osob je tedy již vybudován určitý silnější právní i faktický vztah k naší vlasti.

S nadsázkou: turistky ze Švédska by tedy v rámci své dovolené nemohly účelově volit na kongresu jihomoravské organizace Pirátské strany, jejímiž členkami by se operativně staly...

V budoucnu, právě kvůli globalizaci, bych se nebránil tomu, umožnit členství v našich politických stranách i lidem mimo unii. Samozřejmě nadále by trvala možnost té které konkrétní politické strany toho kterého konkrétního člověka přijmout či nepřijmout – úplně stejně jako u našich občanů.

Ale možná je český zákonodárce o krok napřed a vzhledem k současným poměrům v našich politických stranách myslí zmíněným zákazem na duševní zdraví cizinců.

Autor je univerzitní pedagog a právník

 Klíčová slova: politické strany, cizinciDiskuse ke článku

 

Nejčtenější