Úřad práce

Úřad práce Zdroj: profimedia.cz

ANDREA HOLOPOVÁ: Za co 9 tisíc lidí loni pobíralo neoprávněně sociální dávky

Úřad práce stíhá lidi, kteří si přivydělali sběrem starého železa, nenahlásili dodatečný příjem, a dál pobírali chudinské dávky. Některé případy jsou poměrně kuriózní.

Úřad práce, který vyplácí řadu sociálních dávek, uvedl, že v loňském roce odhalil 9370 případů neoprávněného pobírání sociálních dávek v celkové výši 65 milionů korun.

Uvedl příklad ženy, která si přivydělávala sběrem starého železa, pobírala přitom příspěvek na živobytí a byla následně odsouzená za zatajování příjmů. Jiný člověk pobíral příspěvek na péči o svoji ženu i po dobu, kdy byla manželka v nemocnici. Jindy příbuzní včas nenahlásili smrt osoby, která pobírala příspěvek na péči.

V roce 2014 Úřad práce získal přístup do státního systému evidence obyvatel a může zjišťovat, zda příjemci socálních dávek stále žijí. Úřad práce tak může odhalovat neoprávněné pobírání dávek, ať již k němu dochází úmyslně, nebo z neznalosti zákona, což je také rozšířen jev.

Kateřina Sadílková pověřená řízením Úřadu práce upozorňuje, že častým případem neoprávněného pobírání dávek je nenahlášení hospitalizace nebo pobytu v cizině. „V takovém případě musí člověk vyplacené peníze vrátit úřadu zpět.“

Vše o příspěvku na péči 2019 >>>