Český rozhlas

Český rozhlas Zdroj: ČTK

VILIAM BUCHERT: Český rozhlas selhal a lže. Mohl vulgárního Zemana vypnout, jeho kodex to umožňuje

Prezident Miloš Zeman v nedělních odpoledních Hovorech z Lán použil vulgární slova jako „zkur..la“ a několikrát „kun.a“. Český rozhlas tvrdí, že tomu nemohl zabránit, protože se jednalo o živé vysílání. Jenže to není pravda, protože Kodex Českého rozhlasu umožňuje při podobných projevech jakéhokoli člověka „vypnout“ a vysílání ukončit.

„Nemohli jsme nijak ovlivnit, jaké výroky se k posluchačům dostanou, jelikož pořad byl vysílán živě. Moderátor Jan Pokorný splnil svou povinnost, že prezidenta na nevhodnost některých slov upozornil," řekl mluvčí rozhlasu Jiří Hošna.

Jenže Kodex Českého rozhlasu ve svém článku 22 hovoří jinak a jasně. Režisér mohl pořad ukončit. Zde je plné znění tohoto článku Kodexu:

Čl. 22
Živé vysílání

„22.1 Český rozhlas musí věnovat náležitou pozornost přípravě živého vysílání, neboť při něm může dojít k událostem, které nelze předem naplánovat. Průvodce (moderátor) živého vysílání si musí udržet přehled nad situací a být připraven reagovat na neplánované skutečnosti. Český rozhlas věnuje zvýšenou pozornost účastníkům živého vysílání-neprofesionálům.

22.2 Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.

22.3 Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. ji odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.“

Dodávat k tomu není co.