Na ozdoby zapomeň

Na ozdoby zapomeň Zdroj: Jan Šibík

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Jak je možné, že v Bostonu neútočil žid?

Jak se vůbec mohlo stát, že se pachatel bostonského atentátu hlásí k islámu a ne třeba k náboženství židovskému? Judaismus je přece mírumilovný, vychází ze Starého zákona, knihy tolerantní, nedogmatické, odmítající násilí a s radostí akceptující odlišné, jinověrce a homosexuály!

 

Takhle začínal mail čtenáře, kterým polemizoval s mým článkem o tom, že v samotném Koránu je mnoho pasáží hlásajících násilí. A že proto není divu, že v Bostonu zaútočili muslimové. Náš čtenář - bohužel se nepodepsal - vybral z Tóry, Starého Zákona, stejně násilné pasáže:

 

Být gay

Leviticus 20, 13: Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.


Taková nevinná genocida

Deuteronomium 12,29: Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi, nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. ...Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte....

 

Závěrem se rozčiluje, že jsem nekompetentní blbec a rozdmychávám zášť proti islámu. Jde o zcela typický sluníčkářský myšlenkový stereotyp, kdy se posuzují a srovnávají jednotlivosti vytržené z kontextu. Pokusím se tedy čtenáři vysvětlit, proč je pravděpodobnější, že pachatelem /jakéhokoliv) teroristického útoku je muslim než žid, přestože obě jejich Knihy vyzývají k násilí.

 

Proto, že kromě hrstky ultraortodoxních rabínů nikdo Tóru nevykládá doslovně, zatímco u Koránu je „brána výkladů uzavřená“, všechny výklady byly již dokončeny a je hříchem přidávat další, a Korán platí doslovně. Proto tyto výzvy v Tóře k žádnému násilí nevedou, a proto je výzva k násilí v Tóře irelevantní. Výzvy k násilí v Koránu jsou naopak vykládány a chápány doslovně poměrně širokou množinou muslimů, a k násilí opakovaně vedou. Proto jsou výzvy k násilí v Koránu zaznamenáníhodnou skutečností, zatímco ty v Tóře pouhou archiválií.

 

Když dojde někde k teroristickému útoku, je dnes rozumné předpokládat, že pachatelem byl islamista nebo nácek. Existuje totiž samozřejmě i jiný než muslimský terorismus - zabíjení lidí kvůli nějaké ideologii, a to je právě terorismus ultranacionalistů. Timothy James McVeigh popravený 11. června 2001 v Indianě provedl v Oklahoma City do 11. září nejkrvavější teroristický útok v dějinách USA, při kterém zemřelo 168 lidí. Byl to neonacista. Anders Behring Breivik, který zabil v Norsku víc než padesát lidí, byl extremně pravicový ultranacionalista.

 

Dokonce i terorista, který byl Žid, Baruch Goldstein, který v Jeskyni proroků postřílel při modlitbě třicet muslimů, nebyl náboženským fanatikem, doslovným vyznavačem Tóry, ale izraelským ultranacionalistou, ultrasionistou, „židovským náckem“, členem organizace Kach, která je v Izraeli na seznamu ultrapravicových teroristických organizací. Něco jako židovský Národní odpor. Takže všechny tři velké neislamistické teroristické útoky za posledních čtvrt století nemají na svědomí židi, ale ultranacionalisté či neonacisté. A islamisté? Server thereligionofpeace.com uvádí více než dvacet tisíc sedm set vražedných teroristických útoků islamistů od 11. září 2001.  

 

Proto je při jakémkoliv teroristickém útoku nejpravděpodobnější, že to byli islamisté, pak neonacisté, pak dlouho nic, a teprve potom židi, Hare Krišna nebo cyklisté.