Frederik Babiš na očkování.

Frederik Babiš na očkování. Zdroj: Úřad vlády ČR

Otevření očkovacího centra pro lidi bez registrace v obchodním centru na Smíchově. (19. července 2021)
Otevření očkovacího centra pro lidi bez registrace v obchodním centru na Smíchově. (19. července 2021)
Otevření očkovacího centra pro lidi bez registrace v obchodním centru na Smíchově. (19. července 2021)
Otevření očkovacího centra pro lidi bez registrace v obchodním centru na Smíchově. (19. července 2021)
Otevření očkovacího centra pro lidi bez registrace v obchodním centru na Smíchově. (19. července 2021)
11
Fotogalerie

Advokáti krotí ministerstvo zdravotnictví: Očkování nezletilých bez souhlasu rodičů nepřipadá v úvahu

Zpřístupnění očkování pro mladistvé a nezletilé otevřelo mimo jiné řadu právních otázek. Ty zesílily zvláště poté, co vláda začala tvrdit, že nezletilý se může nechat očkovat bez svobodného informovaného souhlasu rodiče.   

Několik desítek advokátů v této souvislosti vyzvalo vládu, ministerstvo zdravotnictví a média, aby neprodleně přestaly takový právní výklad šířit. Argumentují tím, že naše zákony upravují podobné situace zcela jednoznačně, a to hned v několika právních předpisech, z nichž vyplývá, že očkování proti covid-19 nelze provést na nezletilém bez souhlasu zákonných zástupců, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek: nejde o obvyklou záležitost a očkování zanechává trvalé nebo závažné následky. Souhlas k očkování proti covid-19 musí mít písemnou formu, jde-li o zákrok, který nevyžaduje zdravotní stav člověka, a má-li být očkování provedeno léčivem (vakcínou), která je ve stádiu klinického hodnocení, nelze ho provést bez souhlasu zákonných zástupců.

„S ohledem na přiložené odborné stanovisko jsme přesvědčeni, že tvrzení, že provedení očkování proti onemocnění covid-19 bez souhlasu zákonných zástupců je v souladu s právem, je nepravdivé. Důrazně upozorňujeme na riziko nesprávného výkladu zákona o zdravotních službách, které stanoví, že zdravotní službu lze provést nezletilému na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku,“ vysvětluje iniciátorka petice, advokátka Denisa Sudolská. 

V této souvislosti výslovně upozorňuje na to, že tuto jednoznačně danou podmínku písemného souhlasu zákonných zástupců nelze obejít ani pomocí internetové registrace či jiným obdobným způsobem.

Advokáti argumentují i tím, že právě u této věkové kategorie nejsou úplně známé

případné negativní účinky a průběh nemoci je tak lehký, že neopravňuje k nasazení vakcíny.

Nejde ale jenom o čistě právnický a medicínský spor, který dříve či později nějak rozhodnou soudy. Zásadní je problém vztahu mezi rodiči a dětmi, který otázka souhlasu nastoluje. V době puberty a dospívání jsou děti nejnáchylnější k různým protirodičovským revoltám, k radikálnímu přehodnocování rodinných vztahů. Cesta ke znovunalezení optimálního vztahu bývalá často trnitá. Stát by měl hledání rodinného modu vivendi podporovat nebo alespoň mu nepřekážet. Jenže jeho výzva, aby se děti na své rodiče vykašlaly a šly se nechat očkovat i bez jejich souhlasu, toto hledání modu vivendi narušuje. Jakoby nestačily stupidní reklamy s různými tečkami.  Stát vědomě podrývá rodičovskou autoritu v čistě soukromých a osobních vztazích tam, kde pro to neexistuje žádný pádný důvod. Stát tak vlastně dětem říká, aby se vykašlaly na rodiče, že je v jejich revoltě podpoří. Jak vzdálené je to tomu, když stát i proti vůli rodičů podporoval vstup dětí do Pionýra či SSM, a ti mohli jen bezmocně skřípat zuby?   

Video placeholde
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) během bezregistračního očkovacího dne v pražském obchodním centru na Chodově (12. 7. 2021) • Blesk - Nikola Forejtová