Ilustrační kresba

Ilustrační kresba Zdroj: Ivan Steiger

Marek Stoniš: Kupředu, zpátky ni covidový krok!

Dospívá generace, která si myslí, že peníze vznikají v počítačích, sdílená ekonomika je ekonomika, chleba upečete na internetu a že škola, kde se učí gender, je škola. Vždycky mě trápilo, jak těm mladým lidem vysvětlit, co pro naši generaci znamenala svoboda devadesátých let, a co naopak nesvoboda, kterou jsme u nás žili desítky let předtím.

Hle, svitlo světlo na konci tunelu! řekl jsem si při pročítání chystaných opatření, jimiž chce naše vláda „motivovat“ občanstvo k tomu, aby se nechalo proočkovat vakcínou proti covidu. To by mi mohlo v mé mezigenerační osvětové misi docela pomoci, napadlo mě. To, co se na nás chystá, mi totiž velice připomíná způsob, kterak s naší svobodou naložili neblahé paměti bolševici. Nebojovali sice proti covidu, ale za světový mír, socialismus a beztřídní společnost, prostředky k dosažení jimi vysněného ráje ovšem s dnešními nápady covidosoudruhů vykazují nápadně vysoké procento shody.

Takže například: kdo se nechá očkovat, získá očkovací pas. Ten mu dokořán otevře svět, neočkovaným zapovězený. Po předložení pasu bude moci vycestovat nejen do vedlejšího města, obce, za rodinou, přáteli, na hory, ale v přesně definovaných případech dokonce i do ciziny. Kromě pasu, výjezdní doložky a souhlasu uličního koordinátora zdraví nebude třeba jiných dokladů. Co by to bylo ovšem za režim, který by neměl výjimky? Takže budou vydávány speciální pasy pro důležité osoby a jejich rodinné příslušníky – politiky, diplomaty, vysoké a střední úředníky. Ti budou moci cestovat bez omezení, dokonce i víckrát do roka. Jejich očkovací pasy budou mít jinou barvu než ty naše obyčejné, plebejské. Možná zlatou. Že vypukne kvůli kupčení s cestovními doklady, výjezdními doložkami a potvrzeními všeho druhu korupce? A nejste vy náhodou popírači očkování? Pozor, i na to budou paragrafy!

Jak už dopředu slíbil místopředseda naší vlády pan Hamáček, lidé s očkovacími pasy budou moci dokonce navštěvovat hospody. Ty budou provozovat restauratéři – vlastníci speciálního očkovacího pasu pro pracovníky v pohostinství. (Platí pro ostatní vládou trpěný drobný soukromý sektor.) Tento typ pasu, asi barvy šedé, ­ovšem neumožní cestovat, protože u jeho vlastníků hrozí riziko emigrace do zemí nevyžadujících k provozování živností žádná speciální úřední povolení, natož pasy. Je dokonce pravděpodobné, že ony země nebudou vydávat tzv. covidové emigranty do zemí původu. Tato zvláště odpudivá praxe se bude ovšem týkat pravděpodobně některých zcela zaostalých zemí Afriky nebo Asie.

Bude rovněž pamatováno na pracovníky kultury. Jejich zástupce sezve vláda k manifestační konferenci do Národního divadla, kde se dobrovolně podepíšou pod prezenční listinu a zaregistrují do mobilní aplikace, vyvinuté za několik desítek miliónů prací ani zlatem nekrytých korun firmou vzdáleně příbuznou s rodinou komunikačního experta Marka Prchala. K pracovníkům kultury pronesou inspirativní a oduševnělé projevy premiér (ten dokonce vytříbenou češtinou), ministr kultury a k potěše ducha přítomných, včetně polospícího prezidenta v lóži, zakončí shromáždění naživo zahranou a zazpívanou státní hymnou skupina Kryštof.

Z důvodu nedostatku místa už jen telegraficky: očkované děti očkovaných rodičů se budou moci hlásit na střední i vysoké školy a posléze zastávat vedoucí funkce v zaměstnání. A nejen to: budou nominovány i k vykonávání postů veřejných, „demokraticky volených“, a angažovat se tak v politických stranách a hnutích, sdružených do Národní covidové fronty…

Už rozumíte, milé děti? Ne? Nic vám na tom nepřijde divné?

A sakra…