Video placeholde

Stalin: Churavé dítě, neposlušný student, socialistický Robin Hood a nakonec krvavý diktátor

Všichni máme rádi ucelené příběhy, kde má něco začátek a konec, příčinu a následek. Tahle lidská tendence se promítá do zkoumání historie obzvlášť. Lidé chtějí vědět, co udělalo ze Stalina to krvavé monstrum, kterým se nakonec stal. Ale má vůbec tenhle “záporák” svou “origin story”?

Navrhnutých jich bylo několik, Stalin skutečně nevedl šťastný život. Byl slabým a pravděpodobně týraným dítětem, později byl slabým a stoprocentně týraným studentem kněžského semináře. V obou těchto etapách jeho života se snaží amatérští psychohistorici hledat příčiny jeho pozdějšího šílenství, ale je prostě jen možné, že Stalin byl… takový.

Jestli existuje bod, kdy se z mladého Džugašviliho stává Stalin, nejspíš se točí někde kolem žen nebo komunistické revoluce. Protože ve Stalinově životě se vše točilo kolem žen nebo komunistické revoluce. Proto v nejnovější epizodě našeho podcastu o nejšťavnatějších částech historie, v Hodině dějepichu, prozkoumáme Stalinovo dětství a mládí a zaměříme se na ženy jeho života. Přidejte se.