Rusové na Krymu slaví výsledky referenda

Rusové na Krymu slaví výsledky referenda Zdroj: CTK

Historie Krymu: Od carského Ruska přes svazovou republiku a krátkou nezávislost až po ruský zábor

V rusko-ukrajinském konfliktu na Krymu se málokdo vyzná. Jedni považují ruskou anexi za oprávněnou, druzí za nepřijatelný válečný akt. Nová (námořní) fáze konfliktu řadu otázek znovu nastolila. Podívejte se proto na stručnou historii administrativního uspořádání Krymu od okamžiku, kdy připadlo carskému Rusku.

1783 Krymský chanát připojen k Rusku

Léto 1917 renesance myšlenky krymského tatarského státu

Březen–duben 1918  Tauridská sovětská republika

1919–1920 během občanské války poloostrov ovládal bělogvardějský generálporučík P. N. Wrangel

10. 11. 1921  vyhlášení Krymské SSR v rámci Ruské federace

1936 na základě nové, „stalinské“ ústavy Krym změněn na autonomní sovětskou socialistickou republiku, opět v rámci Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR)

1942 národní islámský sjezd vyhlásil Krymský chanát

30. 6. 1945   po zrušení Krymské autonomní sovětské socialisté republiky (KASSR) a vysídlení většiny krymských Tatarů byla zřízena Krymská oblast v rámci RSFSR

19. 2. 1954   Krymská oblast administrativně připojena k Ukrajinské SSR

20. 1. 1991   93 % účastníků referenda o autonomii Krymu se vyslovilo pro obnovu Krymské ASSR v rámci Ukrajiny (bojkotováno krymskými Tatary)

Únor 1991 Krymská ASSR obnovena

Září 1991 přijetí deklarace o státní suverenitě Krymu v rámci Ukrajiny

26. 2. 1992   krymská Národní rada zrušila autonomii a přijala nový název – Republika Krym

5. 5. 1992    vyhlášení nezávislé republiky

Květen 1992   ruský parlament přijal usnesení o nezákonnosti oddělení Krymu od Ruska v roce 1954 a současně krymský parlament zrušil rozhodnutí o státní samostatnosti

Červen 1992   ukrajinský parlament přijal nový zákon o široké autonomii Krymu

Leden 1994    v prezidentských volbách zvítězil ruský nacionalista Jurij Meškov

Březen 1994   v parlamentních volbách zvítězil proruský blok Rossija

Květen 1994   proruský parlament prosadil ústavu označující Krym za nezávislý na Ukrajině

Březen 1995   ukrajinská Nejvyšší rada zrušila Ústavu Krymské republiky a její prezidentský úřad

1. 4. 1995    ukrajinský prezident Leonid Kučma převzal přímou kontrolu nad Krymskou republikou

31. 5. 1995   nová ústava definovala Krym jako součást Ukrajiny

6. 3. 2014    krymský parlament 78 hlasy z 81 odhlasoval připojení Autonomní republiky Krym k Rusku

11. 3. 2014   krymští poslanci schválili Deklaraci nezávislosti

16. 3. 2014   v referendu, jehož se zúčastnilo 83,1 % oprávněných respondentů, se údajně 96,8 % vyslovilo pro připojení k Rusku; krymský parlament schválil název Republika Krym

20. 3. 2014   ruská Státní duma ratifikovala dohodu o připojení Krymu k Ruské federaci 443 hlasy proti jednomu

21. 3. 2014   po jednomyslné ratifikaci Radou federace ruský prezident Vladimir Putin podepsal smlouvu o připojení Krymu a města Sevastopolu k Ruské federaci