Ilustrační snímek

Ilustrační snímek Zdroj: Wikimedia

Lehkovážnost, s jakou si na taneční zábavě půjčoval čepice, stála muže život

K bizarní vraždě došlo v noci z 11. na 12. dubna 1898 před hostincem pana Karla Vaňhy (č. p. 45) na Ďáblické silnici v Nové Libni. Vše začalo během hojně navštívené zábavy, když se Antonín Málek z Karlína obořil na opodál tančícího mladíka, že mu schválně šlape na nohy a vůbec do něj vráží. 

Vzápětí došlo k hádce, při níž se osazenstvo hostince rozdělilo na dvě znepřátelené strany a vše směřovalo, jak bylo v tehdejší Libni zvykem, k hromadné rvačce.

Stejně tak je ale možné, že mladíkova neobratnost při tanci (podle některých pramenů se jmenoval Šimek) byla uvedenému Málkovi pouze záminkou. Ve skutečnosti stál za hádkou spor o děvče. Na každý pád „hostinský Vaňha sám zakročil, a když s kohouty nemohl ničeho svésti, přivolal policejní hlídku, aby je zkrotila. Podařilo se, avšak Málek zároveň slíbil mladíkovi, že se mu hrozně pomstí“.

Zábava pokračovala a nikdo netušil, jak velký hněv v pošlapaném či zhrzeném Málkovi dřímá. Bylo krátce po jedenácté hodině, když se ukryl před hostincem a čekal na svou oběť.

Následující události popisuje Národní politika: „Mladík, s nímž se Málek svářil, měl na hlavě modrou vojenskou čepici, a poněvadž nikdo jiný podobnou pokrývku hlavy v hospodě neměl, sledoval Málek zběžně jen čepici, nevšímaje si obličeje.“

Mezitím však došlo k osudové záměně.

„Během zábavy chodil si do hostince pro pivo třiadvacetiletý dělník zaměstnaný při stavbě libeňské stoky Jan Charvát příslušný do Křivosudova u Ledče, momentálně bydlící v Libni č. p. 324. Při poslední své návštěvě setkal se s mladíkem a vyměnil si s ním z neznámé příčiny vojenskou čepici.“

Všechny díly seriálu České mordy si přečtěte zde >>>

Tato lehkovážnost stála jej vzápětí život. „Rozzuřený Málek spatřiv venku vojenskou čepici na hlavě Charvátově, vrazil mu nůž strašnou silou do srdce, nevěda, že se zmýlil.“

K umírajícímu seběhli se poslední hosté, kteří ještě v hostinci zbyli, a „hned po činu tázali se smrtelně chroptícího Charváta, kdo jej bodl, načež zraněný slabým hlasem zašeptal – Málek.“

Ten byl krátce poté ve svém bytě ve Staré Libni č. p. 531 nalezen a zatčen, nevěda, koho vlastně ve slepé důvěře v modrou čepici zabil.