Ilustrační snímek.

Ilustrační snímek. Zdroj: Flickr

Kamarádovi uřízl penis a položil ho vedle nebožáka do trávy

Zatímco si celá země připomínala padesáté výročí událostí roku 1848, zejména pak památku Otce národa Františka Palackého, došlo ve středních Čechách k děsnému zločinu. Dopoledne 17. července 1898 byl do vyšetřovací vazby v Kutné Hoře dopraven v poutech známý delikvent Špicar, když „zlosyn tento, dopustil se na svém soudruhu hnusného zločinu, jakého jest schopen jenom netvor nejzvrhlejší.“ Tak alespoň hodnotila jeho čin Národní politika.

„Předešlý týden odbýval si Špicar trest ve vězení okresního soudu v Kouřimi pro přestupek krádeže. V cele, ve které byl uvězněn, nacházeli se mimo něho ještě J. Novák, dělník z Uhlířských Janovic a J. Nechojdoma, dělník z Drahobudic. Z dlouhé chvíle sdělovali si vězňové darebácké kousky, které již provedli, a Špicar také jim vypravoval, jak v pankrácké trestnici chtěl pomocí vybroušeného hřebíku provésti na sobě jistou operaci, což mělo za následek, že vězeňský lékař musil potom operaci tuto na něm dokončiti.“

O jakou operaci, respektive druh sebepoškození šlo, je patrné z dalšího líčení. Nechojdoma si začal totiž Špicara dobírat „nazývaje ho posměšně skopcem nebo valachem. Špicar si toho zpočátku mnoho nevšímal, ale když Nechojdoma stále naň dorážel, rozzuřil se a zvolal: Pamatuj si, až budem na svobodě, že ti to také udělám!“

Všechny díly seriálu České mordy si přečtěte zde >>>

To, co se zpočátku jevilo jako planá výhružka, navíc vyřčená v rozrušení, se záhy mělo stát realitou. Další události popisuje list takto: „V pátek 15. července byli vězni propuštěni na svobodu a usnesli se, že půjdou společně do Svojšic na práci v polích, ale nepochodili. Bylo již pozdě večer, když kráčeli ze Svojšic podle potoka k blízkému lesíku, kdež chtěli přenocovat. Ulehli na pokraji lesa pod širokým dubem a usnuli.“

Uplynula noc.

„Časně ráno ještě za šera probudil se Špicar a vida svého soudruha ještě pevně spícího, uznal tuto chvíli za vhodnou k provedení své výhružky. Tiše připlazil se k spícímu Nechojdomovi, ucpal mu ústa šátkem a kleknuv na něho, zmrzačil jej děsným způsobem. Vyřízl mu celý pohlavní úd, který položil do trávy vedle smrtelně zraněného, jenž sice učinil zoufalý pokus vyrvati se vrahovi z rukou, avšak záhy omdlel.“

Špicar pak, nedbaje o úd odložený v trávě, odtáhl kamarádovo tělo k potoku a ponořil jej do vodní tůně. „Domníval se patrně, že Nechojdoma bolestí a ztrátou krve zeslaben, v potoce utone.“

Poté uprchl.

O chvíli později kráčeli okolo tři lesní dělníci a pod dubem spatřili kaluž krve (zřejmě i úd). „Zaslechli také sténání a volání o pomoc a jdouce po hlase nalezli téměř již umírajícího člověka ve vodě.“

Dělníci vytáhli nebohého Nechojdomu na břeh a ten jim, z posledních sil, vypověděl, co se stalo a kdo je příčinou jeho zohavení. Pak znovu omdlel a po chvíli zemřel. „Zlosyn Špicar byl ještě téhož dne četníky dopaden a zatčen, právě když se zcela klidně ubíral do své rodné obce Drahobudic u Zásmuk“, končí líčení otřesné události Národní politika.


Blíží se prezidentské volby 2018. Kdo z devíti kandidátů na prezidenta zvítězí? Sledujte volební speciály s komentáři i okamžitými online výsledky. První kolo prezidentské volby 2018 se bude konat už 12.  a 13. ledna. Pokud žádný kandidát nezíská dostatečnou převahu, druhé kolo prezidentských voleb 2018 se uskuteční o dva týdny později, 26. a 27. ledna.