Francouzska v Sovětském svazu nejen fotila, ale také dlouhou dobu žila. Možná i proto jsou její snímky tak blízké.

Francouzska v Sovětském svazu nejen fotila, ale také dlouhou dobu žila. Možná i proto jsou její snímky tak blízké. Zdroj: Lisa Safrati

Francouzska v Sovětském svazu nejen fotila, ale také dlouhou dobu žila. Možná i proto jsou její snímky tak blízké.
Francouzska v Sovětském svazu nejen fotila, ale také dlouhou dobu žila. Možná i proto jsou její snímky tak blízké.
Francouzska v Sovětském svazu nejen fotila, ale také dlouhou dobu žila. Možná i proto jsou její snímky tak blízké.
Francouzska v Sovětském svazu nejen fotila, ale také dlouhou dobu žila. Možná i proto jsou její snímky tak blízké.
Francouzska v Sovětském svazu nejen fotila, ale také dlouhou dobu žila. Možná i proto jsou její snímky tak blízké.
15
Fotogalerie

Rusko, země dětských opilců a ztracených duší. Tísnivé snímky vás zarmoutí

Během 90. let procházel bývalý Sovětský svaz i jeho bývalé svazové republiky snad nejdivočejším obdobím možná od smrti Stalina. Kolos na hliněných nohou se zhroutil, ideologie bipolárního světa se pomalu rozpadala. Realita ruského života začala pomalu vyplouvat na povrch, bída a katastrofální nedostatek základní úrovně v mnoha odvětvích se staly terčem světové pozornosti. Právě bídný stav obyčejného ruského života se stal námětem pro snímky, které přivezla francouzská fotografka v 90. letech z bývalého Sovětského svazu.

V Sovětském svazu žila téměř deset let. Lise Safratiová, narozená v roce 1960 v Alžírsku, žila většinu svého života v Paříži. Studovala výtvarné umění na Sorbonně a ve svém profesním životě nikdy nezůstala u jediného uměleckého odvětví. Fotografie byla jen jedním z mnoha oborů, v němž vynikala.

I díky jejímu talentu ukazovat skrze objektiv to, co nemuselo být příjemné k pozorování, se západním očím dostalo možnosti prohlédnout si život v místech, o nichž většinou slyšeli pouze z vyprávění. Safratiové se povedlo zachytit stísněnou, bídnou atmosféru chudoby a zmatku ztělesněnou nejen polorozbořenými nemocnicemi, ale také třeba dětským alkoholismem.