Ilustrační snímek

Ilustrační snímek Zdroj: Profimedia.cz

Datová centra zasáhla energetická krize, barví se na zeleno

Rostoucí ceny energií, cíle v oblasti ESG i snaha o maximální nákladovou efektivitu přiměly firmy zrevidovat svou IT infrastrukturu a zaměřit se na zelenější řešení. Pozornost by měly věnovat zejména datovým centrům, která růst energií zasáhl asi nejvíce. V posledních třech letech jejich účty za elektřinu vzrostly až o 40 %. Dobrou zprávou je, že tyto náklady lze snížit až na polovinu, a to správným výběrem technologie úložných systémů, nejlépe na bázi flash, nebo přístupem k úložišti jako ke službě (as-a-service). Kromě snížení nákladů mohou udržitelnější datová centra, která dnes odpovídají zhruba za tři procenta celosvětové spotřeby elektřiny, prospět i životnímu prostředí.

Moderní je flash

Množství dat, jež vytváříme v pracovním i soukromém životě, roste exponenciálně. Zatímco v roce 2020 svět vygeneroval 64,2 zettabajtu, v roce 2025 to už bude více než třikrát víc, přes 181 zettabajtů (tj. 181 miliard terabajtů). Nárůst zpracovávaných dat již několik let vyvolává potřebu po nákladově efektivních a udržitelných řešeních datových center, nedávno navíc tento obecný požadavek dostal nový impuls v podobě prudce rostoucích cen energií. Ke slovu se tak ve stále větší míře dostávají úložiště na bázi flash (SSD). To samo o sobě není žádná novinka, moderní řešení ale využívají výhradně tuto technologii, nikoliv hybridní kombinace SSD a klasických pevných disků, kdy se zdánlivá úspora za pořízení projeví nižší efektivitou řešení jako celku.

Ve srovnání s klasickými pevnými disky nabízejí pole typu all-flash mnohem efektivnější redukci dat, větší hustotu bez obětování výkonu a výrazně delší životnost. Kromě toho klasický pevný disk se svými pohyblivými částmi spotřebovává daleko více energie než flash. Pevné disky odebírají několik wattů při čtení a zápisu a podobné množství i při nečinnosti, protože se točí neustále. Pracovní spotřeba flash disků je podobná, ale při nečinnosti činí pouhé miliwatty. Disky SSD jsou navíc výrazně výkonnější pro aplikace náročné na data, což jsou dnes prakticky všechny podnikové aplikace využívané v produkčním prostředí.

Úložiště jako služba

Velkou ekonomickou i ekologickou výhodu přináší i využívání úložiště jako služby. Obecně platí, že pokud IT infrastruktura není pečlivě navržena a spravována, bude zbytečně spotřebovávat elektřinu na napájení hardwaru i jeho chlazení a také zabírat velké plochy fyzického prostoru. Nasadit úložiště formou služby naopak znamená, že firma platí pouze za aktuálně potřebné, opravdu využívané zdroje poskytované v modulární podobě. Není třeba platit za předimenzování kapacit ani se bát jejich nedostatku – v případě růstu nebo kolísající poptávky lze zdroje průběžně přidávat. Dodavatel na sebe bere odpovědnost za fungování celé infrastruktury, zajišťuje upgrady hardwaru i softwaru a údržbu. To vše přitom ideálně probíhá na pozadí, aniž by na straně zákazníka byly třeba odstávky, složité plánování a přerušování služeb. Parametry celého řešení, včetně ceny, pak definuje dohoda o úrovni poskytovaných služeb (SLA). Je v ní uvedeno například i to, že pokud dojde k ohrožení dohodnutého výkonu a kapacity, musí poskytovatel situaci aktivně řešit, případně zákazníkovi poskytnout kompenzaci.

Na co si dát pozor?

Vhodné je hledat takového dodavatele, který nabízí upgrady na základě monitorování současného využití úložiště a předvídání budoucích trendů. Monitoring a predikce mohou být řízeny umělou inteligencí/strojovým učením. Dodavatel by měl být schopen rozlišovat úložiště podle typu dat (blokové, souborové nebo objektové) a na tomto základě nabízet různé úrovně služeb, včetně různých způsobů využívání vnitropodnikové infrastruktury (on-premise) a cloudu.

Organizace by také měly hledat řešení, jež jim umožní sledovat efektivitu úložného hardwaru prostřednictvím různých metrik. Mezi ně patří například:

  • Spotřebovaný výkon v porovnání s nominálním zatížením napříč datovým centrem nebo polem
  • Emise skleníkových plynů odhadované na základě spotřeby energie
  • Watty použité na jednotku uložených dat

Dodavatele vybírejte pečlivě

Podniky by od dodavatelů měly požadovat důkazy o tom, že jejich zákazníci ušetřili peníze. Je možné najít reference zákazníků, kteří přechodem ze starších úložišť na moderní modulární produkty založené na technologii flash snížili prostor v racku a spotřebu energie až o 75 %. Zatímco samotné disky flash mohou být u různých dodavatelů stejné, jednotliví dodavatelé úložišť se odlišují tím, že navrhují vlastní datové jednotky i obslužný software. Podle toho se pak liší dosažená hustota ukládaných dat, spolehlivost i životnost celého řešení.

Autor je technologický ředitel společnosti Pure Storage pro oblast EMEA a nové trhy