Charles Giancarlo, ředitel technologické společnosti Pure Storage

Charles Giancarlo, ředitel technologické společnosti Pure Storage Zdroj: Archív

Společenská odpovědnost firem začíná být prioritou i v Česku

Nové cíle firem v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti začínají být velkým tématem po celém světě. Do centra zájmu se přesouvají zejména aspekty týkající se vlivu firem na životní prostředí. Charles Giancarlo, ředitel technologické společnosti Pure Storage, říká, že postoj zákazníků se začíná měnit. Neřeší už jen nakládání s odpady nebo využívání obnovitelných zdrojů. Uvědomují si, že uhlíkovou stopu mohou snížit třeba i vhodnou volbou IT intrastruktury.

Proč je ESG důležité? A jaký dopad má konkrétně na vaši společnost?

V Pure Storage sledujeme indikátory ESG již od založení společnosti. Konkrétně první část zkratky, E, tedy environment, životní prostředí, je něco, co nás vždy zajímalo. Ve skutečnosti jde o součást naší konkurenční výhody. Filozofii ESG vnímáme komplexně a sledujeme dopad na životní prostředí nejen u našich výrobků a obchodních operací, ale také v rámci našich dodavatelských řetězců a zdrojů produktů. To mimo jiné zahrnuje také měření uhlíkové stopy.

Pokud jde o význam ESG pro podniky obecně, je zajímavé, jak se zde za poslední rok změnily názory a preference. Já osobně o otázkách ESG hovořím již pět let, ale teprve nedávno se o ně začali skutečně zajímat i naši obchodní partneři a klienti. Částečně k tomu přispěly standardy vykazování zavedené regulačními orgány. Zákazníci a spotřebitelé chtějí vidět, že společnosti, s nimiž spolupracují, podnikají kroky k řešení této problematiky.

Může mít podnikání jediné firmy z hlediska udržitelnosti viditelný vliv?

Domnívám se, že my jako společnost Pure Storage můžeme mít svými kroky dokonce obrovský dopad. Samozřejmě existuje spousta výrobků spadajících do green­washingu, kdy se společnosti hlásí k zásadám ESG, ale v praxi to není vidět. Pro nás však jde o celkový přístup. Když společnost Pure Storage začínala, vstupovali jsme do oboru, který se z podstaty věci vyznačoval mnohem vyššími náklady. Disky flash byly v té době velmi drahým médiem pro ukládání informací. Museli jsme se proto zaměřit na vývoj technologie, která by výrazně snížila náklady na systémy pro ukládání dat. Soustředili jsme se na to, abychom použili méně surovin nebo výrobní postupy o méně krocích a zefektivnili náš produkt tím, že budeme používat méně zdrojů, například fyzického hardwaru, jako je paměť nebo čipy. Pokud jich používáte menší množství, spotřebujete méně energie a jste šetrnější k životnímu prostředí.

Mají vaši zákazníci povědomí o ESG a požadují systémy, které jsou v souladu s těmito principy?

Již pět let hovořím o tom, že naše produkty vyžadují méně energie, místa a chlazení. A čtyři roky to zákazníky příliš nezajímalo. Ptali se: „Jaká je cena?“ a: „Má to funkce, které potřebuji?“ To pro ně bylo důležité. V posledním roce se ale postoj zákazníků začal měnit, především v souvislosti s novými požadavky na reportování o ESG. Nyní již v Evropě pozorujeme větší obavy týkající se spotřeby energie v úložištích dat. Je to důsledek inflace i dopad konfliktu na Ukrajině na ceny energií. Na rozhodování a chování lidí to má již velký vliv. Proto klademe důraz na to, kolik naše systémy spotřebovávají energie, ale i na to, kolik zabírají místa.

S naším úložištěm Pure FlashArray dokážeme vměstnat čtyři až pět petabajtů do zařízení o velikosti mikrovlnné trouby nebo toastovače; a to zařízení navíc spotřebuje přibližně stejné množství energie jako mikrovlnná trouba. Řešení Pure vyžadují ve srovnání s odpovídajícími konkurenčními systémy jen 20 procent energie. To je jeden z důvodů, proč jsme nedávno získali zakázku na správu datového úložiště ve společnosti Meta (provozovatel Facebooku). Nabídli jsme totiž jediné řešení, které se do datového centra vešlo, jak z hlediska prostoru, tak z hlediska spotřeby energie.

Jakou roli v přístupu Pure k ESG hraje recyklace?

Snažíme se recyklovat všechny díly již dosloužilých zařízení. V našem dodavatelském řetězci se na recyklaci zaměřujeme rovněž a snažíme se co nejvíc omezit využívání plastů. Opakovaně používáme také naše obaly. Při výrobě high-tech produktů složitější zařízení nikdy nevzniká na jednom místě: někde se vyrábějí čipy, jinde desky plošných spojů a na třetím místě se provádí finální montáž. Během tohoto procesu se různé dílčí sestavy balí a odesílají; společnost Pure tyto obaly znovu používá. Také pro naše zákazníky platí, že jakmile je řešení odesláno, Pure jim umožní obal vrátit.

Je ESG prioritou i pro české zákazníky Pure?

Ano, máme v České republice řadu zajímavých projektů, které zohledňují prvky související s ESG. Cena elektřiny prudce vzrostla, takže toto téma je pro zákazníky stále podstatnější. Jeden z našich zákazníků nedávno provedl analýzu, jež ukázala, že náklady na energii pro chlazení po třech až čtyřech letech dosáhnou téměř stejné výše jako původní cena samotného zařízení. Ještě před rokem by to pro zákazníky nebylo téma.