Plně automatizované sklady mají před sebou slibnou budoucnost

Plně automatizované sklady mají před sebou slibnou budoucnost Zdroj: Profimedia.cz

Digitalizace výroby i skladu

Moderní podnikový informační systém ERP výrazně usnadní digitalizaci ve výrobních firmách. stejně tak může pomoci s řízením skladu, a to včetně těch nejmodernějších automatizovaných skladových prostor.

Digitalizace průmyslu postupuje v posledních letech závratným tempem a firmy, které chtějí uspět v boji s konkurencí i v následující dekádě, musí neustále zavádět nejmodernější přístupy. Od devadesátých let se začal prosazovat podnikový informační systém ERP (Enterprise Resource Planning), jenž je nyní už ve většině větších firem samozřejmostí. ERP systémy prostřednictvím softwaru řídí a integrují veškeré činnosti ve firmě: finance a účetnictví, personalistiku, výrobu a logistiku nebo marketing a prodej. Hlavním přínosem je přitom sjednocená celopodniková databáze, zvýšení efektivity a s tím spojená úspora nákladů.

Nefritový bůh slunce

Firma Asseco Solutions nabízí větším podnikům od září 2020 řešení Helios Nephrite, které je postavené na míru českým a slovenským firmám. Vznikalo na základě zpětné vazby čtyř stovek velkých zákazníků, například Vítkovice Cylinders nebo Chirana Injecta.

Jednou z výhod Helios Nephrite je novinka v podobě vestavěné business inteligence a také inteligentní automatizované nástroje, jež využívají strojové učení a pomáhají eliminovat chyby způsobené lidským faktorem nebo napomáhají při plánování a rozhodování. Samozřejmostí je pokročilá digitalizace firmy, včetně zrychlení toků elektronických dokumentů. Helios Nephrite si rovněž chválí firmy a společnosti, které dříve využívaly systém Helios Green. Příkladem je největší výrobce cukru a lihu v ČR Tereos TTD nebo podnik Pražské služby. Právě migrace u Pražských služeb byla jednou z nejnáročnějších, protože se jednalo o širokou škálu činností: svoz odpadu, provoz sběrných dvorů, údržbu komunikací, provoz vlastních čerpacích stanic nebo provoz spalovny v Malešicích.

Pokrytí celého výrobního procesu

Výrobní podniky využívají Helios k technické přípravě výroby, umějí také vypočítat a sledovat výrobní náklady, evidovat výrobní kroky a přehledně naplánovat materiálové i kapacitní zajištění požadavků na výrobu.

Nástroj samozřejmě dokáže reagovat na změny ve vyráběném sortimentu a umí průběžně upravovat množství produkce, případně reaguje na aktuální stav objednávek i specifických přání zákazníků. Výrobní modul navíc podporuje obchodní procesy a poskytuje informace o dodacích lhůtách a cenách, monitoruje rozpracovanost a náklady výrobků zadaných do výroby.

Výrobní ředitel má díky nabídkovému řízení už v obchodní fázi konkrétní informace o tom, co se ve výrobě chystá a jaké to má dopady na plán výroby. Tvorba technické přípravy výroby (TPV) je založená na kódech změn s datovou platností a umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace.

Součástí plánování výroby je vlastní plánovací proces, jenž využívá některé algoritmy APS řešení, například kombinaci zpětného a dopředného plánování, optimalizaci výrobních a mezioperačních časů a řazení dávek na jednotlivých pracovištích. Velkým přínosem pro plánovače výroby je on­line sběr dat o stavu hotových kusů a rozpracované výrobě s využitím modulu MES REVA od společnosti Gatema. Sběr dat o stavu výroby probíhá také prostřednictvím čárových kódů nebo dotykového displeje tabletu či jiných zařízení a poskytuje tak detailní přehled o rozpracovanosti.

Další funkcionalitou je důkladná analýza, která porovnává plánované a skutečné výrobní náklady. Tím umožňuje odhalit místa, kde jsou překročené náklady, a zároveň najít místa, kde je možné náklady snížit. Systém je připraven reagovat pružně na neočekávané skutečnosti, jako jsou například nemoc pracovníka, odstávka stroje nebo realizace urgentní zakázky s nejvyšší prioritou. Jedním z nabízených nástrojů je vizualizace celého výrobního plánu a EDI komunikace.

Nástroj Výroba je určen pro střední a velké firmy, jež se orientují na kusovou, sériovou, zakázkovou či projektově řízenou výrobu, případně na jejich kombinaci. Modul podporuje komplexní algoritmus logisticko­výrobního plánování – Materiálové plánování anonymní (MRP), Kapacitní plánování (MRP II), Pokročilé plánování (APS).

Kanban inspirovaný Japonskem

Na vývoji modulu Výroba řešení Helios se neustále pracuje podle připomínek současných klientů. Novinky a aktualizace zajišťuje oddělení pro výzkum, vývoj a produktový management. Jedním z úkolů pro vývojáře je zdokonalování analytické metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), která identifikuje místa možného vzniku vad ve výrobě.

Vznikla také elektronická verze oblíbeného japonského systému kanban (e­kanban), jenž je založen na zajištění takzvané štíhlé výroby. Kartičky „kanbany“ provázejí výrobky během výrobního cyklu a v přehledné grafické podobě na monitoru je zobrazený aktuální stav množství na kanban kartách. Není bez zajímavosti, že s tímto systémem přišla japonská automobilka Toyota a zavedla strukturu výroby JIT (Just In Time). Autorem je přitom japonský inženýr Taiiči Óno.

Takzvaný e­kanban využívá v současnosti řada výrobců, eliminují se tím chyby ručního zadávání, případně ztráta kartiček. Hlavní výhoda spočívá v tom, že se elektronické kanbany mohou integrovat do systémů ERP, což umožňuje sledovat poptávku v reálném čase v rámci interní logistiky podniku. Data získaná ze systému lze po užít k optimalizaci zásob. Mezi velké mezinárodní firmy, které tento systém využívají ke zvýšení efektivity výrobních procesů, patří například americká automobilka Ford Motor Company nebo kanadský výrobce letadel Bombardier.

Řízení skladu

Helios umí také spolupracovat s řešením Gatema WMS, jež je určeno k provádění skladových operací a řízení skladů v on­line režimu. Typickým příkladem je vytváření a kontrola skladových dokladů, provádění inventur, expedice zboží, vychystávání materiálů. Načítání položek probíhá snímáním čárových nebo 2D kódů stejně jako například doplnění šarží či expirace výrobních čísel.

Velkoobchod zaměřený na gastronomické obaly Wimex dlouhou dobu používal systém papírových výdejek, při kterém zaučení trvalo zpravidla 1,5 měsíce. I poté však bylo potřeba pracovníky složitě kontrolovat, aby nepouštěli ven zboží s chybami. Postupem času se firma kvůli papírovému systému logistiky už nebyla schopna dále rozvíjet a dosavadní řešení jí nepomáhalo, spíš ji brzdilo. Výdejkový režim skladování a distribuce nestíhal držet krok s průměrným každoročním růstem o 10–12 procent.

Ve firmě panovaly ohledně přechodu z papírového systému logistiky na automatizaci procesů určité obavy. Bylo totiž jasné, že to ovlivní zejména práci zaměstnanců a brigádníků v centrálním skladu, kde pracují i lidé, jejichž počítačové dovednosti mohou mít své limity. Systém však brzy všechny přesvědčil, že je dobrým pomocníkem. Dnes ve skladu už nikdo tužku a papír zpátky nechce.

Skladová logistika

Dalším řešením spolupracujícím se systémy Helios v oblasti skladů je Kardex od společnosti Gatema. Kardex vylepší skladovou logistiku, automatizuje proces vychystávání zboží a šetří také skladovou plochu. Tento systém řídí, kam a případně i kdy se daná kmenová karta skladu naskladňuje a odkud a kdy se vyskladňuje. Zajišťuje i optimalizaci jak při naskladňování, tak při vyskladňování zboží a stojí za rychlejším postupem pohybu sortimentu.

Pokud je skladovací prostor vybaven velkým zobrazovacím zařízením, je možno při instrukci pro naskladnění nebo vyskladnění graficky zobrazit polici a zvýraznit lokaci, s níž má skladník pracovat. Jde o nástroj, který pracovníkovi pomůže a přispěje k minimalizaci případných chyb. Stejně jako WMS i Kardex pracuje s mobilními terminály a při práci s ním dochází automaticky k zadávání povelů pro skladovací věže.

Plně automatizovaný sklad už není jen výsadou velkých automotive společností a e­commerce podniků. Stále častěji k němu přistupují firmy z dalších oborů, jež chtějí zůstat konkurenceschopné a které chtějí využít všechny výhody, jež automatizace přináší.

Gatema