Pohled z předhradí alanyjského hradu na červenou věž a moderní přístav.

Pohled z předhradí alanyjského hradu na červenou věž a moderní přístav. Zdroj: Lukáš Lhoťan

Jeskyně Damlatas.
Kryté historické doky pod alanyjským hradem
2
Fotogalerie

Turecká Alanye: staré město s hradem, pláže i desetitisíciletá jeskyně

Turecké letovisko Alanya je ideální pro odpočinkovou pěší turistiku. Město Alanya se svými turistickými komplexy patří mezi Čechy nejnavštěvovanější místa v Turecku. Osobně jsem v tomto městě strávil několik příjemných dní a prozkoumal jsem nejen jeho moderní, ale i historickou část. Alanya jako turistické centrum je také oblíbena i u dalších evropských národů, kdy mnozí lidé do Alanye nejezdí pouze na dovolenou, ale usadili se tam; podle odhadu žije v oblasti Alanye přes deset tisíc občanů členských států Evropské unie.

Okrsek na poloostrově, kde se dnes nachází hrad, byl pravděpodobně obydlen již v době Chetitů a Achaimenovské říše a byl poprvé opevněn v helénském období po dobytí Alanye Alexandrem Velikým. Řekové město nazývali Korakesion, Římané mu říkali Coracesium, Byzantinci ho nazvali Kalonoros. Po dobytí města muslimskými Seldžuky bylo město pojmenováno Alaiye a konečnou podobu jménu dal zakladatel moderního tureckého státu Kemal Mustafa – Alanya.

Pro zájemce o historii je v Alanyi nejzajímavější staré město s hradem, které se nachází na kopci tvořícím poloostrov vybíhající z jádra dnešní moderní Alanye. Před několika léty byla otevřena lanovka, která turisty pohodlně vyveze od jedné z nejproslavenější pláže Středomoří – Kleopatřiny pláže – k hradbám hradu. Hrad byl do dnešní podoby postaven rúmským sultánem Aladdinem Keykubadem mezi lety 1226 a 1232 n. l. Nahoře na skalním hradě nalézáme mnoho příkladů městské občanské a náboženské architektury z dob byzantské a osmanské říše – mešity, kostely, cisterny, tržní budovy, lázně atd. Hradby starého města Alanye měří na délku 6500 metrů a mají 140 věží.

Mezi zajímavosti starého města a hradu patří například malá byzantská kaple známá jako Posvátná arabská kaple, jež nese stopy tří různých období. Místní název stavby pochází z jednoho náhrobku umístěného před budovou. Kaple z 11. století byla postavena na základech helénistické věže z 2. stol. př. n. l. Helénistická věž měřila 6 x 6 metrů a během seldžuckého období byla přestavěna na malou mešitu. Dále je to tzv. Červená věž (Kızıl Kule) u současného přístavu, která je dominantou v této oblasti Alanye a nachází se také na městské vlajce Alanye. Dominantou opevnění starého města je také chráněný přístav (dok), který je zařazen i na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Pod hradem vedle Kleopatřiny pláže nalezneme jeskyni Damlatas, která byla objevena náhodou při zakládání kamenolomu sloužícího pro stavbu přístavu v roce 1948. Vnitřek jeskyně je vyplněn stalaktity a stalagmity vzniklými mezi 10 000 a 15 000 lety před naším letopočtem. Jeskyně získala jméno Damlatas kvůli kapkám vody, které do jeskyně neustále kapou ze stalaktitů. Jeskyně je známá pro své klima, které je prospěšné pro lidi s astmatem. Jeskyně má stálou teplotu 22,3 °C a vlhkost 98 %. S jeskyní je spojen muž jménem Galipa Dereh, který vynaložil velké úsilí, aby jeskyni zpřístupnil lidem.

Od Kleopatřiny pláže se snadno dostanete pěšky k archeologickému muzeu, které nabízí výstavu nálezů z oblasti Alanye. Pokud byste chtěli navštívit kostel svatého Jiří v horách nad Alanyí, je to sice pěkná procházka, ale pokud čekáte od návštěvy kostela něco víc, bohužel uvidíte jen zdi a zavřená okna. Museli byste mít velké štěstí a natrefit na nějakou náboženskou akci, což já neměl.

Byť zatím v oblasti Alanya není trvale otevřený žádný křesťanský chrám, město Alanya poskytuje křesťanům žijícím ve městě (převážně jde o přistěhovalce ze zemí EU) pro různé náboženské akce Atatürkovo kulturní centrum a v kostele svatého Jiří nad Alanyí se konají občas pravoslavné bohoslužby.

Pro ty, kteří se příliš nezajímají o historické památky, je Alanya zajímavá svým kulturním životem. Koná se zde například jazzový festival, kdy je ve městě otevřeno mnoho butiků, diskoték, kaváren a restaurací. Díky směsici různých národů a kultur dnes žijících v Alanyi se ve městě konají i oslavy různých národních svátků, které jsou mnohdy otevřeny i široké veřejnosti. I pro příznivce různých adrenalinových sportů je zde široký výběr možností a ve městě se nachází i jeden z největších evropských aquaparků spojený s delfináriem, zvaný Sealanya.

Osobně bych návštěvu Alanye určitě doporučil všem, kteří hledají příjemnou dovolenou kombinující pobyt na pláži s možností vyrazit za nočním životem do tureckého města. Hotely se totiž nacházejí velice blízko plážím a zároveň z nich lze pohodlně dojít do centra města po přímořské promenádě, a díky velkému množství evropských turistů se zde člověk mnohdy více než turecky domluví polsky, rusky či německy – turecká obsluha je totiž učenlivá a snaží se co nejvíc pozitivně zapůsobit na evropské turisty, aby měli zájem se do Alanye vracet častěji. A závěrem bych dodal takovou perličku, že partnerským městem Alanye v České republice je naše turistické centrum Špindlerův Mlýn.