Video placeholde

Chystáme pojištění rizika dlouhodobé péče z důvodu nesoběstačnosti, říká ředitel Simplea pojišťovny Martin Švec

Simplea je novou českou pojišťovnou, která se specializuje na životní pojištění. Její služby v současné době u nás využívá přes 80 tisíc klientů, na Slovensku tři tisíce a v plánu je i expanze do Polska. Výjimečnost produktu i novinky popsal Reflexu její ředitel Martin Švec.

O Simplea říkáte, že je novou moderní fintech pojišťovnou, která vznikla na zelené louce. Co přesně si pod tím máme představit?

Znamená to, že pojištění děláme jinak – tedy jednoduše, srozumitelně a rychle. Tak, jak si představuje klient v roce 2023. A to, že vznikla na zelené louce, znamená, že nám to dalo možnost ji vybudovat tak, jak jsme si ji vysnili.

Ale na první pohled nabízíte produkty, které nabízejí i jiné pojišťovny. Co je tedy u vás specifického nebo unikátního?

U našich produktů jsme se zaměřili na několik věcí: jde hlavně o jednoduchost a srozumitelnost. U nás nenajdete žádné desítky stránek pojistných podmínek napsaných drobným písmem. To je totiž něco, co klienta často odradí, a lidi vlastně ani nevědí, na co přesně jsou pojištění. Naše životní pojištění naopak není nijak složité a je zaměřené na klíčová rizika, jež ochrání příjem klienta. Dalším znakem našeho produktu, mimochodem ojedinělým na českém trhu, je takzvaná garance pojistného plnění. To je pro případ, kdy posuzujeme situaci, kterou bychom na základě smlouvy mohli posoudit a zamítnout jako pojistnou událost z důvodu takzvané produktové výluky. Tyhle výluky ve smlouvách chrání pojišťovny proti možným podvodům. My ale víme, že podvodník je zhruba jeden klient ze sta, a tudíž každý podobný případ posuzujeme individuálně. Má to na starost takzvaná škodní komise. Pokud ta při posuzování rozhodne, že klient nárokující pojistné plnění podvodník není, pojistku vyplatíme. Pokud by došla k závěru, že jde o podvod, peníze věnujeme na charitativní projekty.

Rozumím tomu dobře, že Simplea tady plní, i když nemusí?

Přesně tak. Těch případů, kdy bylo pojistné plnění sporné, jsme za čtyři roky našeho působení na trhu řešili 72. A pouze dva z nich byly zamítnuty.

Můžete uvést nějaký případ ­takového plnění, jež by bylo pro jinou pojišťovnu neakcep­tovatelné?

Jedním může být příběh asi třicetiletého klienta. Ten si původně ani životní pojištění zakládat nechtěl, ale přesvědčila ho poradkyně v době, kdy si sjednával hypotéku na byt. V takzvané čekací době, tedy asi měsíc po podepsání smlouvy, onemocněl a komplikace této choroby vedly k invaliditě třetího stupně. Takže on de facto zaplatil pár set korun, ale plnění od nás dostal v plné výši a dá se říct, že jen díky tomu nepřišel o střechu nad hlavou. V tomto případě naše komise zjistila, že se za tím neskrývá žádné účelové jednání. Dalším případem je klient, který slavil narození dítěte svého kamaráda, a jak to tak bývá, tak to pořádně zapili a on s hladinou alkoholu v krvi přes tři promile spadl ze schodů a zlomil si páteř. I když bychom mohli peníze krátit kvůli alkoholu, neprokázal se žádný negativní záměr a plnění jsme zaslali celé.

Zdůrazňujete, že u vás lze úplně vše řešit z pohodlí domova.

Celý proces sjednání našeho pojištění je digitalizovaný od začátku až do konce. Dost často se totiž pojišťovny soustřeďují hlavně na přijímání nových klientů směrem od poradců. U nás jsme připravení digitálně přijmout i změny. Poté, co si sjednáte pojištění, totiž není váš život pořád stejný – ani finanční, ani rodinný. Takže do smlouvy v budoucnu potřebujete zasahovat, a proto je nezbytné, aby tento úkon byl stejně jednoduchý jako samotné sjednání. To se týká i toho, když se vám něco stane – pokud v této situaci nefunguje vše, jak by mělo, často dochází ke zklamání klienta. U nás je dokonce digitalizovaný i proces likvidace, a tak většina pojistného plnění od nás odchází do druhého dne po nahlášení.

V tomto on-line sjednávání vy­užíváte i automatické oceňo­vání zdravotního stavu. Jak to funguje?

Ve standardním procesu, když pošlete návrh na uzavření smlouvy do pojišťovny, dostane se k týmu takzvaných medicínských underwriterů. Většinou jde o zdravotní sestry nebo lékaře, kteří se na váš zdravotní stav podívají a zkoumají ho. Jsou případy, jež jsou víceméně šablonovité, dají se rozhodnout automaticky. Ale pak jsou takové případy, které musí posoudit právě tento specialista v pojišťovně. My jsme postavili náš automat tak, že až 85 procent klientů projde automaticky, aniž by to někdo v pojišťovně musel fyzicky zpracovávat.

Na co by si podle zkušeností vaši klienti měli dávat největší pozor?

Potýkáme se často s tím, že klient má ve zdravotním dotazníku buď neuvedené, nebo i účelově zatajené informace. Tady bych opravdu apeloval na to, aby všichni při sjednání životního pojištění poctivě tyto informace vyplnili. Je dobré si uvědomit, že ta smlouva se uzavírá na 30 nebo 40 let. A řekněme si upřímně – zjistit po 20 letech, že z důvodu zatajení nějaké informace mi dnes pojišťovna nevyplatí plnění, je opravdu nepříjemné. Někdy je to bohužel ale i tím, že klient není dobře informován lékařem. Ten jim jejich stav dostatečně nevysvětlí nebo tomu neklade dostatečný důraz. Někdy je třeba nemoc, jíž nadneseně trpí půlka populace, pro pojišťovnu zásadní pro ocenění rizika.

Jakých nemocí se dnes lidé nejvíce bojí?

Po pravdě, lidé se dnes bojí spíše úrazů, a proto si častěji sjednávají úrazová pojištění než pojištění pro případ nemoci. Statistika je ale úplně opačná. My máme klienty v průměrném věku 36 let a pouze každý třetí případ, který řešíme, je z důvodu úrazu. A když se na to podíváme z pohledu celé populace, tak jen každá desátá pojistná událost u pracovní neschopnosti je způsobená úrazem. To vypovídá o tom, že lidé by se měli více obávat, že onemocní, než že se zraní. Co se týká samotných nemocí, největším strašákem jsou rakoviny, infarkty, mrtvice… Ale vyskytuje se i spousta dalších chorob, včetně těch vzácných, jež bohužel i někteří naši klienti prodělali.

Podle vašich zkušeností se tedy lidé špatně pojišťují, co se týká jednotlivých částek?

Je to tak, ale postupně a pomalu se to zlepšuje. Hlavně díky osvětě a zlepšování finanční gramotnosti. Stále ale lidé více slyší na to, že dostanou pět tisíc za zlomenou nohu či vymknutý kotník než odškodnění ve výši pár miliónů v situaci, kdy vědí, že už si v životě třeba nic nevydělají. Ta skladba pojištění by tedy měla být přesně opačná. Drobná rizika bychom do smlouvy měli zahrnout až v momentě, kdy mi nějaké prostředky v rozpo­čtu na pojištění zbudou. Soustředit se tedy především na ochranu příjmů, ať už v případě smrti, invalidity, nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Je také zajímavé, že často se lidé bojí víc smrti než invalidity. Přitom z pohledu zátěže na rodinný rozpočet je invalidita mnohem horší – v takovém případě totiž nejenže nevydělávám peníze, ale ještě je spotřebovávám. U případu smrti jsou tu sirotčí nebo vdovský důchod, kde jsou dnes dávky celkem vysoké, a tak ten finanční výpadek nebo dopad na rodinu není tak velký.

Doporučujete, aby právě možná invalidita byla nejvyšší částkou v pojištění?

Přesně tak. A nutno říct, že naše pojišťovna ani pojištění drobných rizik nenabízí – jednoduše proto, abychom k tomu klienty nenaváděli. My zkrátka na základě zkušeností víme, že do většiny smluv tato rizika prostě nepatří.

Plánujete zavedení nového pojištění: „rizika dlouhodobé péče z důvodu nesoběstačnosti“, a to zejména u lidí v seniorním věku. Jak to vypadá s tímto produktem?

Aktuálně na něm intenzívně pracujeme. Chtěli bychom připravit takové pojištění, které přinese klientům očekávanou přidanou hodnotu. Všichni vidíme, jakým problémem je dnes nedostatek kapacit v seniorských domovech. A i když člověk peníze má, tak je velmi obtížné včas zajistit odpovídající péči svým prarodičům nebo rodičům. Proto ten produkt chceme postavit tak, aby jako plnění z pojištění bylo poskytnuto místo v takovém zařízení. Je to samozřejmě složitý úkol, protože těch kapacit je v Česku obecně málo. A tak je součástí našeho plánu ­postupně i vybudovat síť těchto středisek.


Martin Švec, 36 let

Předseda představenstva a generální ředitel Simplea pojišťovny a penzijní společnosti Rentea. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Finanční a pojistná matematika. V pojišťovnictví se pohy­buje bezmála 15 let. V minulosti působil v České podnikatelské pojišťovně a Avivě jako pojistný matematik, posléze v pojišťovně MetLife jako produktový ředitel. Je členem České společnosti aktuárů, profesní orga­nizace českých pojistných matematiků. Jeho velkým koníčkem jsou stavebnice LEGO.