Zdroj: Business institut

Staňte se TOP manažerem. Studujte DBA!

Mezinárodně uznávané profesní diplomy BBA a MBA jsou dnes již běžně známé a pro manažery s vysokými ambicemi často i nutností. Chcete-li svou profesní laťku posunout na nejvyšší možný stupeň, uvažujte o studiu DBA. Úspěšných absolventů tohoto prestižního programu je v České republice zatím pomálu.

Titul DBA bychom ve zkratce mohli popsat jako doktorskou nadstavbu populárního MBA (Master of Business Administration). Nižším stupněm MBA je pak BBA (Bachelor of Business Administration). Jedním z impulsů ke studiu těchto programů bývá snaha o kariérní posun. Titul MBA je pro absolventy zárukou úspěchu, ať už v kariéře, v otázkách finančního ohodnocení, nebo osobního rozvoje.

Studium DBA je pak vhodné zejména pro zkušené manažery s dlouholetou praxí, kteří chtějí ve svých znalostech a dovednostech postoupit ještě dále a navíc se zajímají o vědecko-výzkumný aspekt manažerské práce.

Business institut

DBA vs. Ph.D.

Titul DBA přitom není adekvátní vysokoškolskému studiu. Nabízí se tedy otázka, čím se od sebe liší? Zatímco Ph.D. je akademický titul, který získají pouze absolventi studia na vysoké škole v doktorském studijním programu, profesní DBA kombinuje akademický background s aplikací v praxi.

Studium DBA je inovativní, protože sleduje nejmodernější trendy v managementu. Nezabývá se tedy pouze teorií, ale soustředí se na skutečné problémy a reálné situace, se kterými se firmy, nebo veřejné instituce každodenně setkávají.

Studenti tak postupně získávají kvalifikaci napříč několika obory – od HR přes finanční management až po strategie řízení podniku – pod vedením špičkových lektorů.

Profil studenta

Podle Ing. Vlasty Váchové, ředitelky DBA programu na pražské Cambridge Business School, je studium programu DBA „vhodné pro manažery s minimálně pětiletou praxí, kteří působí v soukromé, státní či neziskové sféře. Řada firem navíc své zaměstnance při studiu podporuje a v některých případech i (částečně) financuje.“
Ke studiu se mohou přihlásit nejen absolventi programu MBA, ale také vysokoškolských programů druhého stupně (Ing., Mgr., MUDr.) a stejně tak i manažeři, podnikatelé, představitelé neziskových organizací i zaměstnanci veřejné správy.

Získání titulu DBA představuje nejen možnost vyšších výdělků. Zájemce motivuje také spojení studia s výzkumem, při kterém se řeší podstatně složitější byznysové otázky. Vše přitom neustále konzultují s lektory, kteří jim dávají zpětnou vazbu.

DBA vás posune na vrchol kariéry

Jak uvádějí sami absolventi, mezi hlavní přínosy MBA studia patří mj. získání lepšího zaměstnání, perspektiva povýšení, nebo zvýšení platu. Program DBA pak zásadně prohloubí odborné znalosti na úrovni vedoucího managementu. Studentům MBA totiž většinou chybí zkušenosti s výzkumem na doktorském stupni, který by se zabýval praktickými problémy a měl navíc kvalitativní mezioborový přesah.

Studium DBA vám dá nadstandardní znalosti, budete ovládat moderní trendy v řízení, získáte větší odpovědnost v zaměstnání a zvýšíte své sebevědomí a rozhodovací i vedoucí schopnosti.

Cambridge Business School nabízí studium DBA jako jedna z mála škol v České republice. Výuka je dvousemestrální, probíhá prezenčně v kombinaci s e-learningem a na jejím konci každý student vypracovává závěrečnou práci, kterou následně obhajuje.

Chcete se dozvědět více? Pokračujte na www.cambschool.cz.