To nebyl dobrý trip

To nebyl dobrý trip Zdroj: Tomáš Třeštík

JXD: Stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Vážení přátelé! Jak jsem zjistil podrobným poslechem Českého rozhlasu, rádio veřejné služby vůbec nehraje moje písně, a to ani po 22. hodině večerní. Tuto skutečnost chápu jako hrubou diskriminaci.

 

Je sice pravda, že jsem dosud žádné písně nenazpíval, ale v případě zájmu rozhlasu o jejich vysílání rád nějaké nazpívám. Jen na okraj zdůrazňuji, že by se takové písně neoddiskutovatelně staly součástí národního kulturního dědictví.

 

 

Nejsem si vědom žádného provinění, které by mohlo mou diskriminaci ospravedlnit. Zároveň mi však hlodá v hlavě myšlenka: Není diskriminace mých písní rozhlasem způsobena tím, že nejsem árijského původu? Není moje diskriminace jen skrytou podobou antisemitismu rozhlasových dramaturgů?

 

 

 

Doufám, že mou stížnost vhodným způsobem zpracujete a že posluchači napříště nebudou ochuzeni o vysílání mých písní v rádiu.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení mé stížnosti a těším se na Vaši reakci.

 

S pozdravem Jiří X. Doležal, Reflex