nahoru

Osmý den Milana Knížáka

MILAN KNÍŽÁK 28. března 2002 • 17:02

Foto
Na jedné straně získávají naše města novou, živou, možná až veselou tvář. Na druhé straně se ztrácí jejich jedinečnost. Komunisté se o města nestarali, nacpali do nich řady paneláků, kulturních domů, hloupých samoobsluh a krásné staré domy nechali chátrat.
Dnes je samozřejmě obtížné získat peníze na všechny nutné opravy. Kdyby se situace vyvíjela normálně a majetek zůstal vlastníkům, kdyby nedošlo ke komunistickému puči, který jak břitvou přeťal vlastnické vztahy,možná by naše města vypadala jinak. Dnes jsou až hekticky dávána do pořádku novými vlastníky, kteří většinou nevědí, že vlastnit je starat se, mít rád, lpět na historii, uctívat krásu. Památkové ústavy hrají v této smutné frašce podivnou roli. Na jedné straně lpí na zbytečnostech, až nesmyslnostech, na druhé straně povolí velké zásahy jak do jednotlivých objektů, tak do struktur měst. Zvláště státní instituce mají problémy s památkáři, poněvadž jim nezbývá nic jiného než je poslechnout. Soukromníci mají více šancí. Mohou je podplatit nebo se na jejich rozhodnutí vykašlat, poněvadž postihy nejsou dostatečné. Chci, aby naši potomci žili v krásných městech a vesnicích, aby neměli jen přepychové koupelny, kuchyně, kryté bazény a zimní zahrady,ale aby žili v sídlištích, která si zachovala melodii cizelovanou po staletí. Ta je dnes, bohužel, velkým nárazem často až brutálně devastována.
Vím, že na vině je totalita, jak jsem to už výše uvedl, ale měli bychom se bránit. Měli bychom krásu a úctu ke krásnému učinit jednou z hlavních životních hodnot. Určitě namítnete, že pocit krásy se liší od člověka k člověku. Jsou ale věci a jevy,které bychom se měli naučit vnímat jako krásné. Ke všem u v tomto světě je třeba nějakého vzdělání, i když to nemusí být vzdělání získávané ve školách.
Mám na mysli vzdělání, co voní. Vzdělání, které v nás vzbuzuje šlechtickost. Šlechtici lpí na dědictví předků. V tomto bychom se jim měli chtít podobat.

MILAN KNÍŽÁK


Kurzy měn
25,300
20,480
28,650
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře