nahoru

Katolické Bravíčko

JAN POTŮČEK 9. března 2004 • 20:54

Čeští katolíci brojí proti časopisům pro teenagery a chystají odvetu - měsíčník pro dívky, jakousi alternativu Bravíčka nebo Top Girls. "Tyto časopisy hovoří o sexualitě tak, že i dospělí se musejí červenat. Předmanželský sex, láska na jednu noc, rozkoš za každou cenu, masturbace, homosexuální vztahy, antikoncepce, to je náplní toho, co děti a -náctiletí kupují a čtou. Tak je náboženská výchova narušována v tom nejzákladnějším - v pohledu na lidský život, sex a rodinu," stojí v šestistránkovém dokumentu, který koluje mezi biskupy.

Cituji: "Měl by to být časopis jiného životního stylu, než jaký je veřejně prezentován. Ukazoval by křesťanský styl života a tak dodával čtenářům odvahu jít proti proudu doby. Měl by to být časopis, za který by se mladý katolík před svými spolužáky nemusel stydět, a přitom by v sobě nesl poselství evangelia" (více na www.nactileti.signaly.cz). Autorem projektu je Jan Balík, šéf sekce pro mládež České biskupské konference. Sešli jsme se na církevní půdě v jeho kanceláři v Dejvicích. Páter Jenda, jak jej oslovují jeho katolické ovečky, mě ujistil, že nejde o nějaký výkřik do tmy. "Ozývali se mi mladí lidé z různých koutů republiky, že takový časopis tady chybí a byli by ochotni pro jeho vznik něco udělat." Poptávka byla vyslyšena, vznikl jakýsi přípravný výbor patnácti nadšenců s centrem v Jablonci nad Nisou, který by měl v letošním roce vydat nulté číslo a připravit ostrý start na jaro příštího roku.
Oficiálním vydavatelem se má stát jablonecké sdružení Tarsicius, duchovní otec stejnojmenného dvouměsíčníku "pro kluky u oltáře". O názvu se diskutuje (na

Foto
pracovní webové stránce zatím vítězí návrh Terezka), jisté ale je, že se nový časopis zaměří hlavně na děvčata ve věku od 12 do 16 let. Financování zajistí sponzoři, ministerské a evropské granty a předplatitelé, protože měsíčník nepůjde do volné distribuce. A tady začíná peripetie důvěrně známá čtenářům a spolupracovníkům nedávno zaniklého křesťanského AD magazínu.

NĚKOLIK HÁČKŮ

Ádéčko bylo svého času tribunou mladých křesťanů, kde se zrcadlily různé pohledy na církví záměrně opomíjená témata. To se mu ale nevyplatilo: proti svobodomyslné redakci se postavili někteří biskupové a časopis se stal nepohodlným. Odkázán na distribuci přes farnosti pak dlouhá léta zápasil s těmi, co po něm požadovali pouze "správný" katolický pohled na svět. Nebylo by ale fér tvrdit, že za koncem Ádéčka stojí pouze církev. Jenom ho nastartovala. Tomu se chce chystaný časopis vyhnout, ale za cenu ústupků. Háček číslo 1: sdružení Tarsicius jako vydavatel bude smluvně vázáno se sekcí pro mládež České biskupské konference, která "ponese odpovědnost za formaci tvůrců časopisu a za jeho obsah". Smlouva má určit postup při schvalování obsahu a vzhledu každého čísla, aby odpovídalo představám církve. Vznikne také morální kodex časopisu závazný pro všechny autory (projekt neříká, kdo ho vypracuje).
Háček číslo 2: jediný stálý zaměstnanec redakce - šéfredaktorka - bude finančně přímo závislý na darech od jednotlivých biskupství, která se složí na jeho plat.
Foto
Nepůjde o žádné terno: dvanáct tisíc hrubého. Ale i to je dostatečná páka na to, aby se šéfredaktorka neodkláněla od "ideologické linie listu". Háček číslo 3: distribuce se omezí na vnitrocírkevní kanály. Redakce požádá o tzv. církevní povolení pro dávat časopis na farnostech a v kostelech. To už dopředu vylučuje jakákoli kontroverzní či jinak problematická témata. Když jsem se o těchto bodech bavil s páterem Jendou, usmíval se. Biskupská konference přece není v konfliktu se vznikajícím časopisem, naopak obě strany si přejí, aby takový projekt uspěl. "Záleží na smluvních vztazích, aby dopředu vyloučily jakékoli podobné problémy." Zajímal mě hlavně způsob, jakým bude probíhat ona kontrola obsahu a grafiky. Jinými slovy cenzura.

SPRÁVNÝ KATOLICKÝ POHLED

Jan Balík mi vysvětlil, že o žádnou cenzuru nepůjde. Nad měsíčníkem budou bdít dva týmy: jeden redakční a druhý, řekněme kontrolní, složený z pracovníků sekce pro katolickou mládež. Kdo z těch dvou bude mít navrch, je zřejmé. Výsledkem bude velmi pravděpodobně nekonfliktní, ale také naprosto nudný měsíčník pro katolická děvčata. Co jim vlastně nabídne? "Chceme psát o všem, co mladé lidi zajímá. V dnešní době neexistují žádná tabu. Jde jen o to, aby lidé, kteří budou do časopisu přispívat, byli schopni vyložit katolický pohled na danou problematiku. Měli by mít v otázkách katolického života naprosto jasno," řekl mi Jenda. Nejsem věřící, ale pochybuji o tom, že by existoval nějaký jednotný katolický pohled na cokoli, a už vůbec neznám nikoho, kdo by měl naprosto jasno v otázkách správného katolického života. Když jsme se o tomtéž bavili o dva dny později s bývalým redaktorem Ádéčka Janem Jandourkem v kavárně poblíž redakce MF Dnes, přirovnal Balíkovy snahy ke katolicismu devatenáctého století.
"Dnes žijeme v otevřené společnosti, která se sice shoduje na některých zásadách, třeba že není správné mučit malé děti, ale potom tu existuje celá řada problémů, na něž neexistuje jednotný názor - třeba antikoncepce -, a u těch je
Foto
potřeba dát hlas všem. To, že tady existuje nějaký nadřazený orgán, v tomto případě biskupská konference, ještě neznamená, že musí mít ve všem nutně pravdu. Podle Jandourka to připomíná katolíky za první republiky: proti knize knihu, proti spolku spolek. Vytváří se alternativní struktura, která nemusí být sama o sobě zlá, ale lavíruje na hranici sektářství ."Ádéčku se často vytýkalo, že to je takové katolické Bravíčko. Ve skutečnosti bude Bravíčko to, co se chystá. My jsme se pokoušeli přinášet různé pohledy na jednu věc, zatímco časopisy pro teenagery razí linii jediného správného životního stylu. V tomto ohledu je Balíkův projekt Bravíčko obrácené naruby,ale princip je v podstatě stejný."

A PIŠTE ZADARMO

Musel jsem s Jandourkem vnitřně souhlasit, ale pořád mi vrtalo v hlavě, co je to ten "správný katolický pohled na svět". Obrátil jsem se pro to na člověka, který se teologii věnuje na akademické úrovni - Michala Kaplánka z teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Aniž bych mu dopředu řekl, s jakým názorem jsem se setkal u Jandourka, jeho reakce mě překvapila: je to Bravo pro katolíky! "Poptávka po časopisu pro mladé křesťany tu určitě je, ale obávám se, že forma, jakou zvolil Jan Balík, není šťastná. Podle projektu se zdá, že by adresátem časopisu měla být jakási uzavřená skupina hodně aktivní katolické mládeže, ale takových lidí ve skutečnosti moc není." Řízená kontrola obsahu podle Kaplánka jenom předznamenává budoucí konflikty.
Pokud by chtěl být časopis aktuální, musel by odrážet pluralitu názorů jak v nejširší veřejnosti, tak v církvi. Mladí lidé cítí potřebu konfrontace, která jim umožní vytvořit si vlastní pohled na věc, ale to jim takto sešněrovaný časopis nenabídne ."Co to je správný katolický pohled, to dnes nikdo neví. Je to spíš neustálé hledání jako v jakémkoli jiném vědeckém oboru, kdy se objevují další a další otazníky.V dnešní teologii se třeba stále více prosazuje názor, aby se různá vyjádření církve a dogmata vnímala v kontextu doby, v níž byla přijata. Jenom tak se dá pochopit, do jaké míry a v čem jsou adekvátní pro dnešek." Poslední slovo patří Janu Balíkovi. Nemohl jsem se ho nezeptat, co považuje za nezbytné pro to, aby nový časopis vůbec mohl vzniknout. "Jsou to dvě podmínky: pokud bude přijat co nejširší katolickou veřejností a pokud bude vznikat na bázi dobrovolné spolupráce obrovské sítě externích spolupracovníků. Jsou lidé, kteří leccos dovedou a jsou ochotni to udělat zadarmo. A to je pro nás velká naděje." O naději se říká, že umírá poslední. Uvidíme.

JAN POTŮČEK


Kurzy měn
25,290
20,530
28,540
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře