Archeologové našli klíč k biblickému městu

Archeologové našli klíč k biblickému městu Zdroj: Hanan Shapir

Nález, který nemá obdoby. V Izraeli objevili vchod do ztraceného biblického města, kde pobýval Ježíš

Mezinárodní skupina archeologů odkryla vstup do biblického města Ser, když prováděli nedávno obnovené průzkumy poblíž Golanských výšin v Izraeli. Objev oficiálně oznámily tamní izraelské úřady. O nálezu s neobvykle ohromným náboženským rozměrem informoval server Jerusalem Post.

Po roce téměř roční odmlce, kdy archeologové přerušili práce na nalezišti, se dostavil náhlý úspěch po obnovení prací. Tým totiž objevil vchod do města, které je jedním z pěti zaslíbených míst ve vytouženém Kanaánu, jež zmiňuje Starý zákon v knize Jozue. Kniha Jozue je sice známější pro svou druhou část, kde je popisováno dobývání Jericha, ovšem další pasáže jsou pro historickou paměť izraelského národa a neméně pro křesťanství významné.

Archeologové naznačují, že město muselo být klíčovým centrem, možná hlavním městem jedné části Kanaánu. Jméno města za tzv. období druhého chrámu bylo Betasaida a první nálezy hradeb ukazují na jeho mohutnost a zřejmě i velkou rozlohu. Město Ser je navíc zmiňováno i v Novém zákoně jako místo, kde se narodil svatý Ondřej a především kde žil Ježíš Kristus. Ředitel archeologického projektu Rami Arav, který se jmenuje příznačně Betasaida, pro Jerusalem Post uvedl, že z období druhého chrámu mají zatím jen velmi málo nálezů.

„Starozákonní město je několikrát zmíněno i v Novém zákoně, byla to zřejmě původně jen rybářská vesnice. Její význam ale narostl a je to právě toto město, kde Ježíš dle Nového zákona zázračně nakrmil lid pouhými pěti chleby a dvěma rybami,“ uvedl Arav, jenž pod záštitou americké univerzity v Nebrasce pracuje na výzkumu v této oblasti již přes třicet let.

Jozue, jemuž bývá připisováno autorství této starozákonní knihy, byl voják a vojevůdce, který zaujal místo svého předchůdce, popularizovanějšího Mojžíše. Jeho úkolem bylo dobýt Zemi zaslíbenou pro Izraelity vyhlazením hříšných a barbarských Kananejců, jejichž bohem nebyl nikdo jiný než Baal.

Město Ser, které nyní archeologové objevili, bylo předmětem dělení, jež je součástí další části knihy Jozue. Kanaán byl rozdělován na podíly a v jednotlivých částech knihy jsou vyjmenovávány hranice. Jozue 19:35: „Patří jim i opevněná města: Sidím, Ser a Chamát, Rakat, Kineret,“ zní starozákonní slova.