Amelia Earhartová

Amelia Earhartová Zdroj: National Archives

Amelia Earhartová
Amelia Earhartová
Amelia Earhartová
Letkyně Amelia Mary Earhartová
4
Fotogalerie

Antropolog tvrdí, že rozluštil 80 let starou záhadu ztracené letkyně Amelie Earhartové

Americký antropolog Richard L. Jantz z univerzity v Tennessee tvrdí, že rozluštil 80 let starou záhadu zmizení slavné letkyně Amelie Earhartové. Podle jeho nejnovější publikace „Amelia Earhartová a kosti z Nikumaroro“ patří kosti nalezené na odlehlém ostrově v jižním Pacifiku právě ztracené letkyni, nikoliv neznámému muži, jak se původně předpokládalo.

Antropolog tvrdí, že kosti, které byly nalezeny na ostrůvku Nikumaroro v roce 1940, patří Amelii Earhartové. Závěry profesora antropologie byly kromě publikace uveřejněny také v prestižním časopise Forensic Anthropology. Před 78 lety našla skupinka pracujících mužů na ostrově lebku. Když k nálezu došlo, nařídil vedoucí pracovní skupiny prohledat oblast nálezu hlouběji. Po zevrubnějším ohledání místa nálezu lebky našli muži také botu, kterou později identifikovali jako ženskou. Už tou dobou se věřilo, že kosti patří právě odvážné letkyni.

Přesto později došli vědci k závěru, že kosti letkyni nepatří. Označili je za mužské. Na to Jantz oponuje, že ve 40. letech minulého století nebyly ještě metody antropologů zdaleka tak vyspělé jako nyní. „Když doktor D. W. Hoodless z Ústřední lékařské fakulty na Fidži kosti zkoumal, forenzní osteologie nebyla ještě zdaleka tak rozvinutou disciplínou jako nyní,“ píše profesor Jantz ve své publikaci. Právě nedostatečně vyvinuté metody výzkumu mohou dle nejnovějších závěrů za to, že byly kosti nesprávně přiřknuty muži.

Kosti z ostrova Nikumaroro se sice ztratily, existují však o nich přesné záznamy. Ty Jantz porovnal se známými údaji o tělesných mírách Earhartové a konstatoval, že se shodují. Jantz navíc dodává, že „Hoodlessovy závěry ohledně určení pohlaví nemohou být brány za správné“. Navíc „kosti z Nikumaroro jsou Earhartové podobnější než 99 procent srovnávaných vzorků,“ tvrdí Jantz. „Jediná osoba, které kosti mohou patřit, je právě Amelia Earhartová,“ shrnuje Jantzova studie.

Amelia Mary Earhartová se narodila v roce 1897 a proslavila se jako první žena, která přeletěla Atlantik. Poté začala plánovat svůj let kolem světa a také jej během roku 1936 začala uskutečňovat. Vzlétla z Miami a zastavila na několika místech na světě – například v Jižní Americe, v Africe, Indii i Asii. Když Earhartová vzlétla ze své poslední zastávky, kde o ní byly zprávy, tj. z Nové Guineji, bylo to naposledy, kdy s ní bylo navázáno spojení. Poté její letadlo zmizelo a určité indicie o jejím zmizení byly nalezeny až v roce 1940 právě na atolu Nikumaroro, o němž pojednává Jantzova nejnovější publikace.