Vlha pestrá

Vlha pestrá Zdroj: Pierre Dalous, CC BY-SA 3.0

Pěnkava jikavec
Střízlík obecný
Cetie jižní
Drozd stěhovavý
5
Fotogalerie

O změně klimatu si zpívají i ptáci. Těch severních ubývá

Globální oteplování potvrzuje změna druhové skladby ptactva v Evropě i ve Spojených státech. Ubývá chladnomilných druhů ptáků, a naopak přibývá těch teplomilných, píše se ve studii mezinárodního týmu vědců zveřejněné v časopise Science.

Dlouhodobý výzkum pod záštitou britské Durham University se konal od roku 1980 do roku 2010, za Česko se ho zúčastnili výzkumníci z přírodovědeckých fakult Univerzity Karlovy a Palackého v Olomouci a také z České společnosti ornitologické. Autoři a stovky amatérských ornitologů shromáždili údaje o početnosti 145 druhů v Evropě a 380 druhů v USA a rozdělili je podle toho, jak reagují na změny teplot.

Mezi druhy, u nichž nacházíme výrazný vliv změny klimatu, jsou i běžné druhy vyskytující se v parcích, zahradách a lesích, jako například střízlík obecný v Evropě či drozd stěhovavý v USA, shrnuje článek Žurnál online Univerzity Palackého. „Střízlík se rozšiřuje v severnějších oblastech, kde přibývá mírnějších zim, méně je například sýkor lužních či pěnkav jikavec,“ uvedl Petr Voříšek z České společnosti ornitologické.

Detailní dlouhodobý výzkum zaměřený na ptactvo nám tak, v podstatě druhotně, poskytl údaje, které svědčí jednoznačně o změně klimatu.