Sněžka

Sněžka Zdroj: wikipedia.org

Potvrzeno: Sněžka měří 1603,3 metru!

Na počátku února se v objevily zprávy o tom, že česká nejvyšší hora je ve skutečnosti ještě o 1,3 metrů dlouhý chlup vyšší než se nyní uvádí. Měření, které tuto informaci definitivně podpořilo, však proběhlo až 21. února. Sněžka tak oficiálně měří 1603,3 metru.

Předmětem zájmu se oblíbený cíl českého turismu v Krkonoších stal za poslední dobu už po druhé. Nejprve kvůli tomu, že už je konečně v provozu lanovka, kterou se na Sněžku můžeme dostat. Nyní nám navíc hora vyrostla. Vrchol, který nově změřili pracovníci Zeměměřičského ústavu, však bohužel neleží na území České, nýbrž polské republiky. Naopak ten český vrchol je o deset cm nižší.

„Dosavadní nadmořská výška 1602 m, uváděná u vrcholové kóty geomorfologického útvaru Sněžka v mapách, byla zaokrouhlením odvozena z výšky trigonometrického bodu č. 12 Sněžka, který neleží na nejvyšším místě hory, ale tam, odkud lze opticky měřit na další vzdálené body České státní trigonometrické sítě na českém území (Smrk, Luž, Ještěd, Černá hora, Zvičina, Kralický Sněžník, Velká Deštná). Jeho výška je přesně 1602,02 m nad střední hladinou Baltského moře v Kronštadtu nebo dříve 1602,36 m nad střední hladinou Jaderského moře v Terstu, či nejnověji 1602,04 m nad střední hladinou Severního moře v Amsterdamu,“ vysvětluje zpráva správy KRNAPu.

Zeměměřický úřad postupně ověřuje pomocí nových výškopisných dat pořízených leteckým laserovým skenováním v letech 2010 až 2013 výškové kóty významnějších vrcholů a jejich případné změny začlení do dalších vydání státních mapových děl vytvářených v jeho působnosti. Změny výšek tak mohou čekat i další významné vrcholy.