Balíček stodolarovek v celkové hodnotě 10000 amerických dolarů. Do peněženky už ho sice nejspíš nedáte, ale pořád se dá schovat v kapse

Balíček stodolarovek v celkové hodnotě 10000 amerických dolarů. Do peněženky už ho sice nejspíš nedáte, ale pořád se dá schovat v kapse Zdroj: kleptocracy.us

Vydělejte si deset tisíc nebo i milion dolarů. Stačí prokázat paranormální jev

Český klub skeptiků Sisyfos vypsal od Nového roku odměnu 10 000 korun pro každého, kdo na základě vědeckého experimentu prokáže existenci paranormálních jevů.

Je to slušná šance. Zájemci o odměnu z peněženky skeptiků mohou nechat podrobit testům třeba jasnovidectví, telepatii nebo proutkařství. Pokud by nějaký jev dosud považovaný za nemožný obstál při vědeckém sledování, Sisyfos jej kromě odměny doporučí do obdobné světové výzvy skeptiků, kde mohou uchazeči za prokázání paranormálních jevů získat až milion dolarů.

"Český klub skeptiků Sisyfos ve shodě se světovým skeptickým myšlením zachovává přístup otevřené mysli k fenoménům, které sice považujeme za krajně nepravděpodobné nebo nemožné, ale mnoho lidí je přesvědčeno o jejich existenci, případně věří, že jsou schopni tyto fenomény a schopnosti prokázat," uvedl spolek na svém webu.

Každý uchazeč musí navrhnout experiment, kterým by určitý nezvyklý jev či schopnosti prokázal. Organizační výbor Paranormální výzvy poté experiment upraví v souladu s vědeckými metodami. Musí jít o takzvaně dvojitě zaslepený pokus, při němž budou podmínky nastaveny tak, aby výsledek nemohl být ovlivněn ani skupinou provádějící pokus, ani dohlížejícími vědci. Obě skupiny bude kontrolovat ještě odborník na podvodné provádění paranormálních jevů ze skupiny Falešní hráči. Pokus se bude kvůli možnosti zpětné kontroly také natáčet na kameru. Náklady na pokus hradí uchazeč.

Jak na to

"Český klub skeptiků se zavazuje, že v případě úspěchu uchazeče jej doporučí do ceny o jeden milion amerických dolarů, kterou vyhlašuje Nadace Jamese Randiho," upozornil spolek s tím, že výsledky úspěšného experimentu by také zveřejnil.

Kritériem úspěchu je výsledek, který odpovídá pravděpodobnosti 1:1000, že k výsledku dojde čirou náhodou. "Vyloučeny jsou experimenty, které by mohly být nebezpečné pro člověka nebo zvíře, v rozporu s etikou a dobrými mravy, návrhy vedoucí k porušení státních zákonů, kouzelnické a magické triky a léčba chorob nebo deformit," určuje v pravidlech spolek skeptiků.

Výzva navazuje na již ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou loni vyhlásil belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO. Do ní se přihlásil například známý věštec Stanley Bradley alias Stanislav Brázda, který prostřednictvím virgule určoval, zda jsou v zavřených krabicích uloženy květiny či kameny. Bradley ani nikdo z účastníků evropské výzvy ale vědecké parametry pro úspěšný pokus nenaplnil.