nahoru

JXD: Huliči, nechte si udělat krevní testy!

Jiří X. Doležal1. prosince 2013 • 08:00
marihuana legalizace
marihuana legalizace
• foto: 
Profimedia.cz

Až dosud bylo zvykem, že když někomu v krvi naměřili THC, musel k doktorovi, který zcela formálně posoudil, jestli byl pod vliven a byla ovlivněna jeho schopnost řídit motorové vozidlo. Situace se mění!

Návrh USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY k návrhu nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou (momentálně v připomínkovém řízení): delta – 9 tetrahydrokanabinol (9-THC).

„Limitní hodnota této návykové látky v krevním vzorku byla stanovena na základě stanovisek odborné veřejnosti a s využitím praktických zkušeností a právní praxe (včetně judikatury) Spolkové republiky Německo. Limitní hodnota je navržena 2 ng/ml. Tato hodnota vychází ze stanovisek České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP a rovněž zahraniční odborné veřejnosti.I u hodnoty na spodní hranici možné odchylky se jeví jako možné, že řidič byl návykovou látkou ovlivněn. Pro účely přestupkového řízení bude vždy rozhodující fakticky naměřená hodnota bez ohledu na možnou odchylku provedeného měření.“

Takže kuchařka pro uživatele marihuany, kteří si nechtějí nechat při první kontrole vzít řidičák:

Pro sváteční kuřáky: Nikdy neřiďte dříve než 12 hodin po posledním jointu. Za tu dobu bude pravděpodobně odbourána většina THC pod limitní mez. Po THC v jídle neřiďte nejméně 48 hodin (dokud to všechno nebude střevy venku + 12 hodin).

Pro habituální kuřáky: Platí totéž. Zároveň však musíte počítat s možností trvalé hladiny zbytkového THC, průběžně uvolňovaného z tukových tkání. Pokud chcete mít jistotu, abstinujte dvanáct hodin a pak si nechte na vlastní náklady udělat krevní testy (5000 Kč). Pak uvidíte, jestli máte trvalou hladinu THC pod 2 nanogramy na mililitr. Pokud ano, můžete řídit dál. Pokud ne, musíte se rozhodnout: Buď přestat řídit, nebo přestat hulit. Autor tohoto textu přestal řídit.

Diskuse ke článku