Punk

Punk Zdroj: profimedia.cz

Výzva Reflexu: Hledáme děti subkultur!

Když Reflex začínal, začínala v ČR demokracie a my s nadšením popisovali všechny nově vznikající subkultury, kulty a společenstva. Uplynulo skoro čtvrt století a přichází čas se podívat, kam ty subkultury vedly.

Proto jsme se rozhodli obrátit se na vás, naše čtenáře, kteří v nějaké subkultuře vyrostli, aby nás nechali zveřejnit svůj příběh. Je samozřejmě možné „neukázat obličej“, v textu rozmlžit konkrétní detaily a zaměnit jména a místa. I v takovém případě všek může být výpověď cenná, takže vítáme příběhy i od lidí, kterí nebudou chtít zveřejnit svou identitu.

Slovo „subkultura“ berte prosím spíše jako pomocné - prostě hledáme děti, které vyrostly v nějak silně ideově zatížených rodinách. A je celkem jedno, jestli rodiče byli vegani, svědci Jehovovi nebo punkeři. Všechny tyhle skupiny vytváří pro své děti výklad světa, který není v souladu s majoritním výkladem. A nás zajímá, jak výchova ve veganské, jehovistické nebo punkerské rodině ovlivnila dětství, pubertu a hledání vlastní identity.

A zajímají nás jak příběhy lidí, kteří subkulturu, ve které byli vychováni, přijali za svou, tak příběhy těch, kteří se naopak víře rodičů vzepřeli a šli vlastní cestou. Vaše přípěhy mi prosím posílejte na jxd@jxd.cz - odpovím každému včetně těch, jejichž příběh nebude pro článek vhodný. Těšíme se na vaše životní příběhy!