Jan Cimický u soudu (4. ledna 2024)

Jan Cimický u soudu (4. ledna 2024) Zdroj: Zbyněk Pecák

Jan Cimický u soudu (4. ledna 2024)
Soud s Janem Cimickým, 4. ledna 2024.
Soud s Janem Cimickým, 4. ledna 2024.
Soud s Janem Cimickým, 4. ledna 2024.
Soud s Janem Cimickým, 4. ledna 2024.
8
Fotogalerie

Soud už vyslechl většinu obětí psychiatra Jana Cimického. Ten na jednání pravidelně nechodí

Hlavní líčení v kauze psychiatra Jana Cimického, který je obžalovaný ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání, bylo neveřejné. Soud pro Prahu 8 totiž pokračoval s výslechy obětí. Cimický se jako vždy na jednání nedostavil, dál ale trvá na své nevině. Další termíny jednání jsou vypsané na srpen.

Cimický pravidelně na soudní stání nechodí, jeho advokát pokaždé žádá o jednání v jeho nepřítomnosti. Tomu vždy soudce Petr Novák vyhoví. „Budeme pokračovat ve výsleších poškozených. Jsme zhruba ve třech čtvrtinách výslechů,“ uvedl na začátku jednání Novák, než kvůli citlivosti případu vyloučil veřejnost ze soudní síně.

Přestože Cimickému za znásilnění hrozí až pět let za mřížemi, státní zástupkyně Martina Adámková pro něj navrhuje tříleté vězení a zákaz lékařské činnosti. První případ, který obžaloba zahrnuje, se stal už v roce 1979 v Psychiatrické léčebně Bohnice, kde pacientku osahával na prsou a v rozkroku, následně ji povalil na válendu a pokusil se jí vysvléct z kalhot, což se mu nepodařilo.

Obžaloba mapuje zkušenosti dalších 39 obětí. Některé z nich měl osahávat při akupunktuře či psychiatrickém vyšetření. Jeho pacientkami bylo 32 poškozených, šest dívek v době útoků nebylo plnoletých. Poslední případ zahrnutý v obžalobě se stal na přelomu let 2018 a 2019, kdy pacientce v ordinaci Modrá laguna sahal na prsa při akupunktuře.

Poškozené se potýkají s následky

Jako první o sexuálním napadení Cimickým v roce 2021 promluvila Jana Fabiánová, dcera pětinásobné zlaté slavice Nadi Urbánkové. Cimický měl totiž dostat od bývalého prezidenta Miloše Zemana vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury.

„Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění za zásluhy v naší zemi,“ uvedla Fabiánová na sociální síti Facebook. V reakci na její příspěvek se začaly ozývat další ženy.

Většina případů by měla být promlčená, jelikož promlčecí lhůta u znásilnění je pět let. Vyšetřovatelé ale skutky propojili do časové řady tak, že jsou brány jako jeden pokračující útok. S každým dalším sexuálním napadením uvedeným v obžalobě se tak přerušila promlčecí lhůta předchozích.

Ženy vypověděly, že se bály proti Cimickému vystoupit, jelikož je mediálně známou osobou a byl váženým lékařem. Popsaly také pocit zamrznutí, odporu a následky, jako jsou úzkosti či posttraumatická stresová porucha. Mnohé z nich také ztratily důvěru v odbornou pomoc, ze strachu ji tak po útoku už znovu nevyhledaly.

Sám Cimický na počátku hlavního líčení uvedl, že se cítí nevinen. „Je mi 76 let. 52 let se snažím poctivě vykonávat své povolání. Nemohu se ztotožnit s tím, aby jakékoli mé gesto, slova či činy byly kvalifikovány jako znásilnění nebo jiné trestněprávní jednání, které státní zástupkyně popsala. Rád bych vyjádřil lítost nad celou touto kauzou,“ bránil se.

Dodal, že se nikdy nedopustil sexuálního násilí nebo nátlaku. „Mé jednání bylo vždy vedeno snahou léčit pacienta. Hluboce se omlouvám, jestli si to některá pacientka špatně vyložila,“ uvedl Cimický.

Stížnosti v Bohnicích

Znalci z odboru psychologie a psychiatrie ve svém posudku uvedli, že Cimický vykazuje znaky narcistní poruchy osobnosti a je to člověk, který prosazuje své cíle na úkor ostatních. Je také přesvědčený o své výjimečnosti. „Je patrné chybění určité empatie a schopnosti vžít se do pocitů nebo potřeb jiných,“ píše se v posudku.

Při předchozích soudních jednáních veřejně svědčilo několik lékařů z oboru. Například bývalý ředitel Bohnic Zdeněk Bašný uvedl, že s Cimickým ukončil v roce 1993 pracovní poměr, protože si na něj několik pacientek stěžovalo, že je osahával.

„Doktor Cimický odešel z léčebny v roce 1993 na základě dvou podnětů. Představitel Všeobecné zdravotní pojišťovny se ptal, jestli jsou aktivity, které pan Cimický vykonává na klientce, v souladu s našim lékařským postupem. Další příbuzní jiné klientky popisovali aktivity, které měly sexuální charakter,“ uvedl Bašný.

S tím ovšem nesouhlasily zdravotní sestry, které pro Cimického stále pracují. Podle Štěpánky Galové, která je s Cimickým v Modré laguně od roku 2014, se psychiatr nikdy s pacientkami v ordinaci nezamykal ani nezavíral dveře. K pacientům se podle ní choval empaticky a ochotně.  „Za deset let jsem nic takového nerozpoznala nebo nezachytila vůči sobě ani pacientkám,“ odpověděla Galová na otázku, zda si všimla nevhodného chování ze strany psychiatra.

Další jednání jsou vypsána na srpen, dá se předpokládat, že budou opět vyslýchány další poškozené.