nahoru

S lockdownem začalo bujet domácí násilí. Rapidně roste počet žádostí o pomoc

Hana Vincourová 17. listopadu 2020 • 11:30
S čím se ženy obracely na linky bezpečí v době pandemie (ilustrační foto)
S čím se ženy obracely na linky bezpečí v době pandemie (ilustrační foto)
• foto: 
Profimedia, Reuters

Domácí násilí tu vždycky bylo a v nějaké míře tu s námi bude i nadále. Dnešní doba je nicméně v tomto ohledu velmi specifická. Oběti domácího násilí musí kvůli koronaviru doma přežívat se svým násilníkem v podstatě nepřetržitě. Problému si všiml také obchodní dům Ikea a rozhodl se podpořit neziskové organizace, které se snaží domácí násilí omezit.

Sami jste se s domácím násilím nesetkali ani nevíte o nikom ze svého okolí? Nemusí to být tak jisté. Domácí násilí totiž nezahrnuje pouze přímé fyzické útoky, ale spadají pod něj i zdánlivě nenásilné záležitosti, jako nepřiměřené kontrolování aktivit nebo zamezení přístupu ke společným financím.

Asi není překvapením, že v roli oběti domácího násilí jsou zpravidla ženy. S nějakou formou psychického násilí se v Česku potkalo 47 % z nich. Do fyzického nebo sexuálního domácího násilí to pak přechází u 21 % žen. Dobrým ukazatelem, že domácího násilí v důsledku koronavirových opatření přibylo, jsou neziskovky. Oproti minulému roku dostaly o 40 % více žádostí o pomoc.

Ikea se rozhodla upozornit na tento dlouhodobý společenský problém a splnit závazky v otázkách pomoci obětem domácího násilí. Odborným poradcem se jí stala Koalice NeNa, která spojuje organizace ROSA, Acorus nebo proFem podporující ženy zažívající násilí.

Samotná organizace ROSA poskytuje data, podle nichž vzrostla v tomto roce oproti minulému komunikace s poradenským centrem dokonce o 60 %. „Pandemie koronaviru má dopad nejen na ekonomické fungování rodin a párů, ale zvyšuje také psychické napětí. To může vést k častějším projevům agresivity a násilí. Zvýšená izolace v důsledku protiepidemických opatření znesnadňuje přístup obětí k pomoci a posiluje kontrolu a moc u násilných osob. Pro mnoho žen a dětí je nejen v současné době domov nebezpečným místem, ze kterého není snadné uniknout,“ uvedla vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA Branislava Marvánová Vargová.

Zástupci Ikea jsou přesvědčení, že domov by měl být bezpečným místem pro každého. Protože to tak ale není, rozhodli se do boje proti domácímu násilí aktivně zapojit. Cílem Ikea je iniciovat veřejnou debatu, zvýšit povědomí o domácím násilí a snížit jeho přijatelnost v rámci společnosti. Ikea také přispěje částkou 3 800 000 korun právě organizacím, které ohroženým ženám a dětem poskytují poradenství, podporu a azylové ubytování. Část peněz půjde také na vzdělávání souvisejících profesí, jako jsou sociální pracovnice, zdravotníci nebo policisté.

Ve většině českých prodejen Ikea si návštěvníci po znovuotevření budou moct také projít nainstalované interaktivní expozice k tématu. Čeká je edukativní zeď i doplňkové prvky umístěné mezi zbožím.

 

Hana Vincourová
Diskuse ke článku