Zdroj: Universal Robots

Návratnost investic do automatizace je v mnoha případech kratší, než se firmy domnívají

Mezi tuzemskými firmami v poslední době kolují zvěsti o tržních regulacích, blížícím se Brexitu a ekonomické krizi. K těmto ekonomickým strašákům musí firmy v České republice z důvodu rekordně nízké nezaměstnanosti stále více spoléhat na pracovní sílu ze zahraničí. Jelikož jsou i v tomto ohledu zdroje již téměř vyčerpané, firmy neustále hledají řešení, která by jim přinesla jistotu do budoucnosti, aby i nadále mohly pokračovat s rozvojem svého podnikání.

Malé a střední firmy pokrytí vysokého nedostatku zaměstnanců ve výrobě řeší stále častěji automatizací výroby a to za pomoci kolaborativních robotů (kobotů). Kolaborativní roboty totiž mohou velice rychle vyřešit problém nejen s úbytkem zaměstnanců, ale zejména ulehčit těm stávajícím od únavné a neustále se opakující práce, protože díky důmyslným bezpečnostním prvkům mohou zaměstnanci pracovat po jejich boku. I přes to, že automatizace může pohotově vyřešit palčivé problémy firem, je třeba se na veškeré možnosti řešení na trhu důkladně podívat a zvážit celou řadu faktorů a potřeb, které jsou pro každou firmu jiné. Jaké faktory to jsou?

Universal Robots

Při analýze návratnosti investic do automatizace (ROI - Return on Investment) firmy často porovnávají pouze nejkratší čas návratnosti, který se vypočítává vydělením pořizovací ceny robota měsíční mzdou zaměstnance. Pokud je takováto kalkulace jediným faktorem, který rozhoduje o pořízení automatizace do firmy, je to špatně. Návratnost investice by neměla záviset čistě na financích, důležité je v kalkulaci zahrnout i další prvky, mezi které patří například přínos automatizace stávajícím zaměstnancům, zvýšená efektivita výroby, a v neposlední řadě i lepší kvalita výsledného produktu. Pokud je k otázce automatizace ve firmě přistupováno komplexně a s rozumem, kolaborativní robotika může firmám pomoci získat tolik potřebnou jistotu do budoucích let a nastartovat celou výrobu. Dle aktuálních dat společnosti Universal Robots, největšího výrobce kolaborativních robotů na světě, je průměrná doba návratnosti investice pouze 195 dní.

„Kolaborativní roboty jsou čím dál tím více vyhledávaným řešením průmyslové automatizace, zejména kvůli své nízké pořizovací ceně, díky které jsou dostupní i pro malé a střední podniky. Navíc je návratnost investice na pořízení velmi rychlá,“ vysvětluje rostoucí zájem o kolaborativní robotiku Pavel Bezucký, obchodní ředitel firmy Universal Robots.

Širší pohled na investici do robotizace

Chce-li si firma spočítat celkové náklady na pořízení kolaborativního robota, musí v kalkulaci zahrnout nejen počáteční investici, ale rovněž také zohlednit náklady spojené s pořízením dalšího systémového příslušenství. Uveďme si příklad - aby mohl kolaborativní robot provádět úkoly typu pick and place, je potřeba porozhlédnout se po vhodném typu koncového uchopovače, optického senzoru přesnosti a v neposlední řadě také správném modelu robotického kolaborativního ramene, které bude vyhovovat aplikaci. 

Universal Robots

Podniky by měly pečlivě zvážit, jaký typ robota nejlépe vyhovuje jejich stávajícímu pracovnímu prostředí, aby instalace proběhla co možná nejrychleji a s minimálním narušením výroby kvůli prostojům. Kromě toho je třeba vzít v úvahu také budoucí náklady na údržbu, aktualizace softwaru, doplňky funkcí a to, zda může být robot snadno přemístěn v rámci firmy tak, aby se v případě potřeby mohl využít k dalším činnostem.

Po dlouhou dobu panovalo přesvědčení o tom, že jedinou možností částečné robotizace výroby je pořízení průmyslových robotů, proto byly malé a střední podniky často k pořízení robotů skeptické. Průmyslové roboty totiž potřebují k instalaci velký prostor a navíc musí být kvůli absenci bezpečnostních funkcí umístěny v bezpečnostních klecích. Na stavební úpravy výrobní plochy a přizpůsobení se průmyslovým robotům pak často ale menším společnostem již nezbývají peníze. Když sečteme vysoké pořizovací náklady, velké rozměry a složité programování, není překvapením, že se mnoho malých a středních podniků zdráhá do výroby pořizovat tradiční průmyslové roboty.

Universal Robots

Řešení nabízí kolaborativní roboty

Pokud se firmy rozhodnou pořídit kolaborativní roboty, mají jistotu, že náklady na jejich instalaci ve výrobě budou minimální. Koboty mohou navíc ve výrobě pracovat po boku stávajících zaměstnanců bez potřeby pořízení dalších složitých zabezpečovacích prvků. Jejich lehká konstrukce umožňuje jednoduché přemístění po výrobní hale tak, aby mohly být v případě potřeby použity pro celou řadu úkolů. Uživatelsky příjemné software rozhraní včetně dotykové obrazovky umožňuje robota programovat velice rychle. Toto programování se naučí zaměstnanci velmi snadno pomocí on-line školení. Následně již mohou nudnou a náročnou práci přenechat robotovi a sami se pak věnovat kreativnějším pracovním činnostem.

Více informací o automatizaci a kolaborativních robotech můžete nalézt na stránkách www.universal-robots.com.