Zdroj: Ústecký kraj

Ústecký kraj se pyšní 13. zapsanou kulturní památkou UNESCO v České republice

Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového dědictví. Rozhodl o tom v červenci 2019 Výbor světového dědictví na svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku. Počet památek v České republice, které se mohou pyšnit titulem světového dědictví, se tak rozrostl na třináct.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a 5 v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě.

Ústecký kraj

Na území Ústeckého kraje mohou návštěvníci obdivovat především Hornickou krajinu Krupka.

Středověké horní město Krupka a okolní je nejstarší cínová hornická oblast v Krušných horách, která přispěla k rozvoji a transferu technik dobývání cínových rud v Krušných horách a ve střední Evropě.

Obrovské množství pozůstatků pozdně středověké a raně novověké těžby cínových rud se nachází zejména v důlním revíru Steinknochen severně od Krupky, ale také v revírech Knötel, Preisselberg a na Komáří hůrce. Mnohem mladší štola Starý Martin dokládá důlní techniky používané při dobývání cínových a wolframových rud ve druhé polovině 19. a ve 20. století. S hornictvím úzce souvisí vznik historického horního města Krupka, které představuje jeden z nejlépe dochovaných souborů stavebních památek na české straně Krušných hor. Dominantou města je hrad Krupka ze 14. století, vysoký umělecký a památkový význam mají rovněž gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou hornickou zvonicí, gotický kostel sv. Ducha, renesanční kostel sv. Anny a historické měšťanské domy.

Ústecký kraj

Krupka je nedaleko proslulých lázní Teplice, jehož termální prameny jsou využívány od 11. století. Díky léčebným účinkům především na pohybový aparát, kterých zde využíval i Petr I. Veliký, objevilo Rusko lázeňství. Ludwig van Beethoven zde začal psát nejslavnější devátou symfonii a došlo zde k jedinému setkání s dalším velikánem té doby Johanna Wolfganga Goethe, zalíbení v lázních Teplice našel
i manželský pár císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty, zvané Sissi.

Za návštěvu stojí i Hornická krajina na vrchu Mědník

Morfologicky nápadný vrch Mědník s barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674 na svém vrcholu je mimořádný výjimečnou koncentrací autentických důlních děl dokládajících různé způsoby těžby železných a měděných rud z tvrdých skarnových hornin po dobu více než čtyř století. Část podzemí Mědníku je přístupné prostřednictvím štoly Panny Marie Pomocné s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm.

Krajské volby 2020 v Ústeckém kraji >>>

Ústecký kraj

Vrch Mědník se nachází poblíž známého horského střediska Ski areál Klínovec, který svou polohou na severních svazích a nadmořskou výškou nad 1200 metrů nad mořem zaručuje ideální podmínky pro zimní sporty. V létě je Klínovecko cyklistickým rájem, kde lze v rámci česko – německého Cykloregionu Krušnohoří s označením 23 najezdit až 600 km nebo si lze dosyta užít adrenalinu v Trail parku Klínovec.

Více tipů na výlety, akce a dovolenou v Ústeckém kraji najdete na www.branadocech.cz.

Ústecký kraj