Kde lidé pospíchají a kde chvátají

Kde lidé pospíchají a kde chvátají Zdroj: https://syd.korpus.cz/

Koukáte? Hledíte? Nebo se díváte?
Pospícháte? Chvátáte? Spěcháte? Nebo dokonce spícháte?
Je bojácný, nebo bázlivý?
Jak se kde říká člověku bez pokrývky hlavy
Kde lidé používají slovo "líný" a kde "lenivý"
7
Fotogalerie

Češi se koukají, Moravané hledí. Na severu se pospíchá, na jihu chvátá. Mapy ukazují rozdíly používání slov

Je obecně známo, že některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka), zapackovat (klopýtnout), švidravý (šilhavý) a podobně. Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět nebo pospíchat, chvátat a spěchat – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají | https://syd.korpus.cz/

Pospíchat, nebo chvátat?

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

Je bojácný, nebo bázlivý? Je bojácný, nebo bázlivý? | Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Autorka pracuje v Ústavu Českého národního korpusu FF UK.

Podívejte se na další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova: