Zdroj: Shutterstock

Jak být v sexu opět na vrcholu? Sexuální problémy u mužů léčí první centrum andrologie v Česku

V dnešní uspěchané době má stále více mužů problémy se svým sexuálním životem. Nejde už jen o starší generace, tyto potíže řeší také stále mladší a mladší muži. V Praze tak nyní vzniklo nové komplexní centrum, které pomáhá s léčbou neplodnosti, poruch erekce a celkového stárnutí muže.

Andrologie je lékařský obor, který se zabývá chorobami mužských reprodukčních orgánů, jejich léčbou a prevencí. „Jde o relativně mladý obor, který má za úkol péči o reprodukční a sexuální funkce, ať už se jedná o funkční vyšetření penisu či vyšetření kvality DNA spermií. Dle klinických nálezů je indikována specifická léčba,“ vysvětluje vedoucí nového oddělení, MUDr. Lukáš Bittner.

Strašák jménem neplodnost

Nejčastěji řešeným problémem v oblasti mužského reprodukčního zdraví je neplodnost. Ta se v současnosti týká více než 15 % párů a ve více jak 50 % je chyba na straně muže. Neplodnost může být způsobena buď dědičnými dispozicemi, či vrozenými poruchami jako jsou nesestouplá varlata. Velkou skupinu příčin tvoří také hormonální poruchy, obezita, varikokéla, kouření a užívání drog.

Nejmodernější technologií, kterou klinika v boji s neplodností nabízí, je MESA/mikroTESE. Tato operace umožňuje s vysokou pravděpodobností nalézt spermie přímo ve varlatech u mužů, kteří v ejakulátu žádné spermie nemají. Častou aodstranitelnou příčinou neplodnosti je varikokéla. Jedná se o „křečové žíly“, které varle přehřívají a působí poruchu vývoje spermií. Nejšetrnějším řešením s nejmenším počtem recidiv je mikrochirurgické odstranění rozšířených žil – mikrochirurgická varikokélektomie, kterou také klinické centrum ISCARE nabízí.

Příčin poruch erekce může být mnoho

Vedle neplodnosti je častým handicapem mužů tzv. erektilní dysfunkce. Příčiny poruchy erekce jsou různého původu – cévní (vysoký tlak, ateroskleróza a vysoká hladina krevních tuků, cukrovka, vliv kouření), hormonální (nedostatečná hladina testosteronu) a také neurologické (např. roztroušená skleróza, parkinsonismus, Alzheimerova nemoc). Zvýšil se také výskyt poruch erekce v důsledku náročných operacích odstraňujících nádor prostaty nebo tlustého střeva. Možností léčby je několik, přes užívání klasických léků, injekcí, podtlakových pump až po radikální řešení, jakým je operace penilního implantátu, což je proces, který pacientům nabízí klinika ISCARE jako jediná ve střední Evropě.

Vrozené anomálie nebo onemocnění

Poněkud kuriózní je léčba tzv. zahnutí penisu, které se projevuje pouze při erekci. Může se jednat o vrozenou anomálii, kdy se topořivá tělesa vyvíjejí odlišně od tělesa houbovitého, nebo se jedná o získané onemocnění, tzv. plastickou induraci penisu (Peyronieho chorobu). Je to stav, kdy na základě autoimunitní reakce organismu vzniká v obalech topořivých těles jizva, ložisko, které bolí, je tuhé, ohýbá penis a zhoršuje erekci. Pro odstranění zahnutí penisu je možné do ložiska aplikovat injekce, které jizvu rozpustí a penis vyrovnají.

V andrologickém centru kliniky ISCARE nabízejí i tzv. komplexní léčbu stárnoucího muže. S postupujícím věkem se u muže mohou objevit příznaky nedostatečné hladiny mužských pohlavních hormonů – zejména testosteronu. Ten se podílí na správné funkci erekce i ejakulace, má vliv na plodnost, ale také na dostatečný růst a uchování svalové a kostní hmoty, správnou krvetvorbu a v neposlední řadě také na psychiku a celkovou výkonnost muže. Ubývající přirozený testosteron nahrazují lékaři ve formě gelu, injekcí či prášků.

Více informací o centru zde: http://www.iscare.cz/andrologie