nahoru

I děti píší knihy

Prezentace klienta 11. prosince 2017 • 00:00
• foto: 
Shutterstock.com

Když se řekne psaní knih, tak se tato aktivita připisuje většinou dospělým. A přitom jsou to hlavně děti, které oplývají neomezenou fantazií a představivostí. Je známo, že děti, které si libují ve čtení knih, mají bohatší slovní zásobu, obecné znalosti, mohou se lépe koncentrovat, a dokonce mají rozvinutější logické a kritické myšlení, než vrstevníci, kteří čtou jen minimálně. 

Není tedy důvod, proč by děti nemohly psát knihy. Právě naopak. A soutěž Bambini litera si dala za cíl posunout vztah dětí ke knížkám ještě o stupeň výš. Vybídla je proto, aby společně s rodiči či prarodiči napsali pohádkový příběh, a s ním se ucházeli o spoluúčast na publikaci pohádkové knihy.

První ročník soutěže byl mimořádně úspěšný. K rukám odborné poroty doputovalo více než tři sta příběhů a s dvacítkou nejlepších se pak mohla seznámit i veřejnost prostřednictvím První pohádkové knížky od dětí pro děti. K vydání Druhé knížky pohádek od dětí pro děti dospěla i letošní, neméně úspěšná soutěž.

Výtěžek z jejího prodeje bude pak věnován organizaci Nadání a dovednosti o.p.s., která pomáhá dětem z dětských domovů, aby po svém odchodu mohly vést samostatný život. Soutěž tedy podpoří nejen vztah dětí k literatuře, ale i další dobrou věc.

Pokud máte zájem si knihu zakoupit a tím přispět na dobrou věc, můžete si ji objednat za 199 Kč na stránkách www.skanska.cz/reality nebo si ji zakoupit ve Skanska Home Center, Křižíková 682/34a, Praha 8 – Karlín.