Vikingové

Vikingové Zdroj: history.com

Vikingové jako válečníci? Jen jejich část, někteří byli ekonomičtí migranti, ukazuje nová studie

Slavní Vikingové jsou většinou líčeni jako nesmlouvaví válečníci a jejich loupeživé výpravy do jižní a západní Evropy jsou předmětem mnoha filmů, seriálů i literárních děl. Nové výzkumy ale ukazují, že někteří Vikingové se vůbec nechovali jako dobyvatelé, ale že to byli jen ekonomičtí migranti.

Například mezi lety 800 až 900 se kolem 35 tisíc Vikingů žijících na území dnešního Dánska přestěhovalo na britské ostrovy. Důvody byli ekonomické, hledali lepší život. Odhaluje to studie, která byla zveřejněna v odborném časopise Antiquity. Vědci v ní argumentují především nejrůznějšími nálezy, modely chování, způsobem obživy i vzorky DNA. Podle nich se část Vikingů nechovala jako okupanti a loupežníci, ale hledali pro své komunity nová místa k bydlení.

Výzkum provedly Jane Kershawová z londýnské University College, která se dlouhodobě věnuje archeologickým nálezům z doby Vikingů a Ellen Røyrviková z univerzity Warwick, která je odbornicí na DNA a pracuje na projektu „Lidé na britských ostrovech“.

„Musíme si přiznat, že představa, že naši předkové před tisíci lety nikdy neopustili své domovy a nestěhovali se do cizích zemí, je mylná. Migrace vždy existovala, jen neprobíhala v takovém masovém měřítku jako dnes. Týká se to i Vikingů, kteří například ve východní Anglii našli zemědělsky bohaté oblasti,“ řekla Kershawová dánskému časopisu Videnskab.

Jenže podle profesora Sørena Sindbæka z univerzity v dánském Aarhusu byla situace mezi dánskými Vikingy a místním obyvatelstvem v Anglii trvale napjatá. Jiní Vikingové totiž pořád připlouvali z Dánska a skutečně pustošili zemi, přestože někteří jejich jiní krajané se usadili v Anglii natrvalo.

Celá léta proti nájezdníkům bojoval anglický král Ethelred II., který se ale někdy mstil na migrantech a jejich potomcích, kteří už žili trvale na ostrovech. Známý je například velký masakr z listopadu 1002, kdy bylo zavražděno mnoho lidí s dánským původem. Nelibost k Vikingům navíc u Angličanů přetrval i v dalších stoletích, přestože většina přistěhovalců se postupně asimilovala.