„Nikdy by mě nenapadlo, že učení může být taková zábava,“ říká šestiletý Jakub | Reflex.cz
nahoru

„Nikdy by mě nenapadlo, že učení může být taková zábava,“ říká šestiletý Jakub

Prezentace klienta 22. srpna 2016 • 00:00
• foto: 
www.scio.cz

Kolikrát jste za poslední dobu slyšeli tuto větu od svého dítěte? Přitom děti mají jedinečnou schopnost objevovat, zkoumat a poznávat vše nové, co se jim postaví do cesty. Aby jim tato touha vydržela a neustále se prohlubovala, vytvořili jsme dětem na míru Odpolední ScioŠkolu.

Šestiletý Jakub, autor úvodního titulku a nadšený žák první třídy, je velice inteligentní kluk a trochu to s ním v lavici šije. Informace, které ve škole dostává, mu nestačí, a tak se často nudí. A nuda vede k tomu, že vyrušuje. Podle paní učitelky je Jakub nezvladatelný a ona už neví, co s ním. Po několika hodinách v Odpolední ScioŠkole, Jakub zjistil, že si může sám doplňovat informace, které ve škole načerpá o další a další poznatky. A tak vlastními postřehy nyní obohacuje děti ve třídě a těší se na každou další hodinu. Spokojená, je i paní učitelka, protože Jakub už nevyrušuje. Potvrdilo se nám, že děti potřebují jen ukázat cestu, jak čerpat informace a učit se, tím dostanou pevný základ do budoucnosti.

Foto www.scio.cz

Odpolední ScioŠkola je nejen kroužek, je to vzdělávací program, který vytváří pro děti od 5 do 8 let přiměřené výzvy, které je posouvají vpřed. Setkání, kterých je dohromady 15 v průběhu tří měsíců, jsou tematicky zaměřena. Téma si děti volí samy, a tak je pouze na nich, jak se budou jednotlivá setkání utvářet. Vzniká tak prostor pro svobodné učení, bádání a experimentování. Moderní přístupy lektorů a jejich kamarádský vztah k dětem budují u dětí motivaci k učení a vedou k tomu, že se děti nebojí klást zvídavé otázky. „Děti se nejlépe učí, když pracují v tzv. zóně nejbližšího rozvoje. Pokud je úkol příliš jednoduchý, nic nového se neučíme. Příliš těžký úkol nás demotivuje.“ Doplňuje Adéla Zelenda Kupcová, jedna z autorek programu. K uvolněné atmosféře celého programu přispívá také skutečnost, že vše probíhá v prostředí, kde se děti cítí bezpečně, protože se podílí na vzniku jeho výsledné podoby.

Foto www.scio.cz

Není možné přesně popsat, co se děti v Odpolední ScioŠkole naučí, protože každé dítě je jiné a má jiné potřeby, zájmy a jiné tempo. Co však program Odpolední ScioŠkuly spojuje, je skutečnost, že se zde pracuje s chybou, individualitou a zodpovědností za vlastní budoucnost. Děti zjistí, že vzdělání je zkrátka výzvou a zábavou, ne nutným zlem. A proč vlastně tento nejen kroužek vznikl a co si klade za cíl? „Chtěli jsme umožnit i mladším dětem učit se svobodně a v bezpečném prostředí. Kroužky nebo mateřské školy často nemají prostor a čas s dětmi skutečně systémově pracovat a podobný program v Česku chyběl“ uzavírá Adéla Zelenda Kupcová.

Více informací na: www.scio.cz/odpoledniscioskola

Nejčtenější komentáře
Články odjinud
Nejčtenější