Zdroj: www.scio.cz

„Nikdy by mě nenapadlo, že učení může být taková zábava,“ říká šestiletý Jakub

Kolikrát jste za poslední dobu slyšeli tuto větu od svého dítěte? Přitom děti mají jedinečnou schopnost objevovat, zkoumat a poznávat vše nové, co se jim postaví do cesty. Aby jim tato touha vydržela a neustále se prohlubovala, vytvořili jsme dětem na míru Odpolední ScioŠkolu.

Šestiletý Jakub, autor úvodního titulku a nadšený žák první třídy, je velice inteligentní kluk a trochu to s ním v lavici šije. Informace, které ve škole dostává, mu nestačí, a tak se často nudí. A nuda vede k tomu, že vyrušuje. Podle paní učitelky je Jakub nezvladatelný a ona už neví, co s ním. Po několika hodinách v Odpolední ScioŠkole, Jakub zjistil, že si může sám doplňovat informace, které ve škole načerpá o další a další poznatky. A tak vlastními postřehy nyní obohacuje děti ve třídě a těší se na každou další hodinu. Spokojená, je i paní učitelka, protože Jakub už nevyrušuje. Potvrdilo se nám, že děti potřebují jen ukázat cestu, jak čerpat informace a učit se, tím dostanou pevný základ do budoucnosti.

www.scio.cz

Odpolední ScioŠkola je nejen kroužek, je to vzdělávací program, který vytváří pro děti od 5 do 8 let přiměřené výzvy, které je posouvají vpřed. Setkání, kterých je dohromady 15 v průběhu tří měsíců, jsou tematicky zaměřena. Téma si děti volí samy, a tak je pouze na nich, jak se budou jednotlivá setkání utvářet. Vzniká tak prostor pro svobodné učení, bádání a experimentování. Moderní přístupy lektorů a jejich kamarádský vztah k dětem budují u dětí motivaci k učení a vedou k tomu, že se děti nebojí klást zvídavé otázky. „Děti se nejlépe učí, když pracují v tzv. zóně nejbližšího rozvoje. Pokud je úkol příliš jednoduchý, nic nového se neučíme. Příliš těžký úkol nás demotivuje.“ Doplňuje Adéla Zelenda Kupcová, jedna z autorek programu. K uvolněné atmosféře celého programu přispívá také skutečnost, že vše probíhá v prostředí, kde se děti cítí bezpečně, protože se podílí na vzniku jeho výsledné podoby. www.scio.cz

Není možné přesně popsat, co se děti v Odpolední ScioŠkole naučí, protože každé dítě je jiné a má jiné potřeby, zájmy a jiné tempo. Co však program Odpolední ScioŠkuly spojuje, je skutečnost, že se zde pracuje s chybou, individualitou a zodpovědností za vlastní budoucnost. Děti zjistí, že vzdělání je zkrátka výzvou a zábavou, ne nutným zlem. A proč vlastně tento nejen kroužek vznikl a co si klade za cíl? „Chtěli jsme umožnit i mladším dětem učit se svobodně a v bezpečném prostředí. Kroužky nebo mateřské školy často nemají prostor a čas s dětmi skutečně systémově pracovat a podobný program v Česku chyběl“ uzavírá Adéla Zelenda Kupcová.

Více informací na: www.scio.cz/odpoledniscioskola