Král J.X.D.

Král J.X.D. Zdroj: Pavel Hofman / Reflex.cz

Jiří I. Vyhulený - královský program

Jako první přímo lidem této země demokraticky volený král České republiky budu v prvé řadě dbát o blaho lidu a rozkvět této země. Svůj program - to nejdůležitější z něho - jsem shrnul do následujících sedmi bodů, které vykonám, pokud mne vy, moji příští poddaní, zvolíte.

- okamžitý zákaz výroby, prodeje a držení piva Starobrno i pro vlastní potřebu

- obnovení koncentračního tábora v Malé pevnosti. Po mém nástupu na trůn nechám pochytat všechny členy a sympatizanty Dělnické strany sociální spravedlnosti a umístím je do Malé pevnosti, kde budou mít možnost demokraticky vybudovat Náckovskou samosprávnou obec Terezín. Provoz lágru a dodávky Cyklonu B bude hradit stát z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, protože neonacismus lze považovat za nejzávažnější ekologickou hrozbu dneška.

- okamžité zrušení spotřební daně z alkoholu a tabáku. Pracující mají v tomto slzavém údolí málo radosti. Alkohol a cigarety jim proto musíme zpřístupnit, aniž bychom je finančně ruinovali. Výsledkem změn by měla být cena půllitrové lahve rumu pro koncového uživatele pod deset korun českých.

- okamžité zavedení daně z dítěte. Z prvního dítěte sto tisíc korun, z druhého dítětě pět set tisíc, z třetího milion. Přelidněni je závažný problém celé planety a České království musí jít v boji proti přelidnění příkladem. Případný úbytek pracovních sil řešit dovozem černošek.

- okamžité vystěhování všech členů a sympatizantů KSČM do severní Koreje. V případě, že nebude naše komunisty Kimův režim ochoten přijmout, budou čeští soudruzi vysazováni z transportních letadel ve výšce 4 000 metrů nad Pchjongjagem a vízové formality si po dopadu vyřídí individuálně.

- okamžité zavedení daně z chudoby, která je mimořádně negativním společenským jevem. Jsme povinni proti chudobě bojovat a každého, kdo do ní spadne, exemplárně potrestat. Proto by občané, jejichž měsíční příjem poklesne pod 20 000 Kč čisté mzdy, budou potrestáni měsíční daní ve výši 25 000 Kč, aby si každý dobře rozmyslel do chudoby spadnou.

- okamžitou legalizaci marihuany včetně legalizace reklamy na marihuanu. Okamžité zavedení státních dotací výrobcům karamelek s THC, aby děti, které chtějí fetovat, nemusely marihuanu nezdravě a rizikově kouřit.