Pavel Rydzyk, zakladatel YD Capital

Pavel Rydzyk, zakladatel YD Capital Zdroj: YD Capital a.s.

Pavel Rydzyk a YD Capital: Příběh inovace a odpovědnosti ve světě investic

Investiční skupina YD Capital, založená před pěti lety Pavlem Rydzykem, se rychle etablovala jako významný hráč na trhu s investicemi. Spravuje majetek přesahující 3,3 miliardy korun a působí v sektorech od nemovitostí po energetiku. YD Capital je navic příkladem, že mohou být finanční operace spojené s etickým podnikáním a společenskou odpovědností.

Pod vedením Pavla Rydzyka se YD Capital zaměřuje na dlouhodobé hodnoty, jako je "dávání penězům smysl", což je více než jen slogan; je to základní filozofie společnosti, která klade důraz na “spolutvůrcovství” a transparentnost v projektových investicích. "Naším cílem je nejen dosahovat výnosů, ale také přispívat k udržitelnému rozvoji a podporovat projekty, které mají pozitivní společenský dopad," říká Pavel Rydzyk.

Zaměření na výjimečné lokality

V rámci investičních aktivit YD Capital dominuje nemovitostní divize, kam směřuje přibližně 90% kapitálu. Firma se soustředí na nemovitosti ve výjimečných lokalitách jako Praha a Brno, a vybrané projekty v zahraničí. Důležitou součástí portfolia jsou také výnosové komerční nemovitosti a rozvojové projekty, které odpovídají dlouhodobému přístupu společnosti.

Další významnou oblastí je energetika, kde První česká energie, což je klíčový subjekt skupiny, se zaměřuje nejen na obchod s elektřinou a plynem, ale také na širší služby v energetickém sektoru. V roce 2023 se stala druhou nejrychleji rostoucí firmou v tomto sektoru v České republice. Jeden z rozvojových projektů je například akvizice distressového projektu na středním Slovensku, včetně nefunkčně propojené pily s malou elektrárnou, který je nyní v procesu rekonstrukce s dlouhodobým kontraktem, zajišťujícím návratnost do deseti let.

Proexitová investiční strategie

Konec roku 2022 YD Capital uzavřela s majetkem v hodnotě přibližně 3,3 mld CZK. Strategie skupiny YD a z ní vycházející investiční strategie je "proexitově" orientovaná. "Jen trh vám ukáže spravedlivou cenu, a proto se na časové přímce přibližně pěti let snažíme otisknout do daných projektů maximální přidanou hodnotu a efektivně je exitovat," vysvětluje Rydzyk.

První zásadní projekty byly akvírované v průběhu let 2020 a 2021, s cílem do konce roku 2025 většinu těchto projektů exitovat a v reálných číslech demonstrovat schopnosti YD Capital. V roce 2024 společnost očekává minimálně sedm exitů nemovitostí s hodnotou téměř 900 mil. korun a nadcházející rok přinese minimálně čtyři exity v objemu cca 1,3 mld. korun.

Pavel Rydzyk, zakladatel YD CapitalPavel Rydzyk, zakladatel YD Capital | YD Capital a.s.

Harmonie mezi ziskem a prospěšností

Prvotní zaměření YD Capital na dluhopisy, které dříve doplňovaly fondové produkty v portfoliích klientů, bylo v průběhu minulých let postupně vyváženo ve prospěch dalších investičních příležitostí. "Vzestup fondů a dalších způsobů investování jako jsou zápůjčky, byl výrazný, což se odráží i v našich číslech. Například v roce 2023 tvořily dluhopisy 37 % našeho portfolia," dodává Rydzyk. Tento přístup umožňuje YD Capital flexibilně reagovat na tržní podmínky a optimalizovat své investiční strategie.

Pro YD Capital je klíčový nejen finanční úspěch, ale i společenský přínos jejích aktivit. Pavel Rydzyk a jeho tým jsou odhodláni pokračovat v rozvoji projektů, které jsou nejen ekonomicky výhodné, ale také podporují udržitelný rozvoj a společenské hodnoty. "V investicích hledáme harmonii mezi ziskem a pozitivním dopadem na společnost," uzavírá Rydzyk. A výsledky YD Capital ukazují, že s ním souhlasí i investoři a obchodní partneři.