Zdroj: Simply Office s.r.o.

Nový zákon o práci a přechod na IČO: Co to znamená pro vás a vaši kariéru

 Od 1. října 2023 nabyly platnosti změny v zákoníku práce založené na požadavcích směrnic Evropského parlamentu a Rady evropské unie. S Novým rokem 2024 poté dojde ještě k rozšíření novely č. 281/2023 Sb. Podmínky nového zákona ovlivní hlavně zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce (DPP), ale dotknou se například i čerpání home office. Jaké konkrétní úpravy nás čekají a jak mohou ovlivnit naši kariéru?

Kolik si nově můžeme vydělat na DPP bez odvodů?

Do října 2023 si pracovníci s uzavřenou DPP mohli vydělat do 10 000 Kč do 300 odpracovaných hodin v kalendářním roce, aniž by museli hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Zároveň mohli mít uzavřených více dohod u různých zaměstnavatelů najednou. Od 1. ledna 2024 si „dohodáři“ budou muset hlídat výši výdělku a počet uzavřených dohod mnohem víc. Překročí-li totiž příjem u jednoho zaměstnavatele 25% průměrné mzdy, podlehne odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Letošní limit maximálního příjmu činí 10 081 Kč. Pokud pracovník uzavře dohodu u více zaměstnavatelů, nesmí přesáhnout 40% průměrné mzdy, tedy 16 130 Kč. V opačném případě se mu ze mzdy strhne pojistné.

Spolu s odvody při překročení limitů nabývají zaměstnanci i povinnost ohlásit uzavření každé nové nebo platné dohody svému zaměstnavateli.

Práce z domu: rozvržení pracovní doby i přestávek

Od října 2023 nebude práce z domu tolik flexibilní. Pokud jste byli zvyklí rozvrhnout si pracovní dobu sami, nyní se musíte přizpůsobit novele zákoníku práce a plánovat pracovní rozvrh dopředu. Smluvně se také určí způsob evidence pracovní doby, čerpání přestávek nebo dodržení doby bez výkonu práce, zejména v noci mezi 22:00 a 6:00 hod. Jestliže práce vyjde na večerní hodiny, nabývá zaměstnance povinnosti vyžádat si u zaměstnavatele příplatek za práci v noci. A to i v případě, že příplatek nevyžaduje a práci to spíš komplikuje.

Změny DPP, změny pracovních vztahů

Podle experta na pracovní právo Tomáše Procházky z advokátní kanceláře AegisLaw došlo ke zbytečně přísnému využití evropských nařízení. A některé nepříliš příznivé změny vidí pouze jako rozhodnutí naší vlády. U dohodových úprav počítá se snahou firem udržet mzdové náklady co nejníž, což může vést ke zvýšení migrace zaměstnanců k jiným pracovním vztahům, popřípadě k podnikání na IČO.

Přechod na živnost: flexibilita a nezávislost

Pokud se zaměstnanec, pracující doposud na dohodu o provedení práce, rozhodne pro živnostenský list, zřídí ho jednoduše s občanským průkazem na příslušném registru. Musí samozřejmě kromě odvodu na sociální a zdravotní pojištění počítat i s povinností daňového přiznání, ovšem jinak se, dá se říct, stává svým pánem. Flexibilní možnosti podnikání mu umožní vytvářet vlastní pracovní podmínky, pracovní dobu a zároveň fakturovat cenu za odvedenou práci. Nebude tak vázán předepsanou pracovní dobou a limitován výší výdělku.

Virtuální sídlo: Zvyšte atraktivitu svému podniku

Živnostníci zvýší svou důvěryhodnost v očích klientů, doplní-li svoje podnikání kvalitním zázemím. Pokud se však při výkonu své práce nepotřebují orientovat na jedno místo nebo zkrátka nechtějí platit vysoké výdaje za pronájem kanceláře, nabízí se pro ně snadné a podstatně levnější řešení v podobě virtuálního sídla. Jednou z firem, která vám pomůže virtuální kancelář zřídit, je Simply Office. Díky ní můžete svému podniku vybrat zázemí na lukrativní adrese a využívat plně vybavených kancelářských prostor a zasedacích místnosti pro jednání s klienty.