.

. Zdroj: Adobe Stock

Uhlí a technologie: Přehled základních technologií v těžbě, zpracování a využití uhlí

V dnešním rozhovoru si povídáme s paní Kateřinou Špunda z firmy Optimtop, odbornou poradkyní v oblasti pevných paliv, především uhlí. Povídat si budeme o tom, jak se tento průmysl vyvíjel, a jaké inovace nám mohou nabídnout čistější a efektivnější způsoby těžby a využití uhlí.

Jakým způsobem technologie mění oblast těžby uhlí?

Technologie dramaticky mění těžební průmysl. V dnešní době máme k dispozici automatizované těžební zařízení, dálkově ovládané stroje a pokročilé senzory, které nám umožňují těžit uhlí efektivněji a bezpečněji. Tradiční těžba uhlí byla často náročná a nebezpečná. 

S nástupem automatizovaných těžebních strojů a robotů se mnoho operací může provádět na dálku, což snižuje potřebu lidské práce v nebezpečných podmínkách a zvyšuje efektivitu těžby. Softwarové nástroje navíc umožňují těžařským společnostem vytvořit detailní modely těžebních oblastí, což pomáhá optimalizovat těžební operace a minimalizovat ekologické dopady.

A co zpracování uhlí? Jaké nové technologie se v této oblasti objevují?

V oblasti zpracování se objevuje řada inovací. Příkladem je technologie „clean coal“, která se snaží minimalizovat emise škodlivin při spalování uhlí.

Jednou z nejperspektivnějších technologií pro snížení emisí skleníkových plynů z uhlí je CCS. Tato technologie umožňuje zachytávání oxidu uhličitého při spalování uhlí a následné skladování tohoto plynu v podzemních úložištích, namísto jeho vypouštění do atmosféry.

Dále se vyvíjejí metody pro efektivní odstraňování nečistot a nežádoucích látek z uhlí, což vede k lepší kvalitě a vyšší energetické hodnotě produktu.

Jaké technologie se uplatňují při využití uhlí?

Nejznámější jsou konvenční spalovací elektrárny. V těchto elektrárnách se uhlí spaluje, čímž se vytváří teplo, které se následně využívá k výrobě páry. Pára pak pohání turbíny spojené s generátory, které vyrábějí elektřinu. Specifické jsou pokročilé spalovací technologie nebo výroba tekutých paliv z uhlí.

Kromě energie může být uhlí také zdrojem různých chemikálií, například amoniaku, methanolu nebo různých plastů.

Technologie využití uhlí se nadále vyvíjejí s cílem zvýšit účinnost a snížit environmentální dopady. Avšak v kontextu klimatických změn a potřeby snižování emisí skleníkových plynů je důležité zvážit roli uhlí v budoucím energetickém mixu.

Jaký je váš názor na budoucnost uhlí v energetice?

I přes snahu mnoha zemí diverzifikovat své energetické zdroje a přecházet na obnovitelné zdroje, uhlí zůstává klíčovým zdrojem energie, zejména v rozvojových zemích. Díky technologickým inovacím však můžeme očekávat, že využití uhlí bude v budoucnu čistší a efektivnější.

“Vývoj a adopce technologií obnovitelné energie, spolu s ekologickými a ekonomickými tlaky, bude pravděpodobně směřovat k postupnému snižování závislosti na uhlí jako hlavním energetickém zdroji,” dodává Kateřina Špunda z firmy Optimtop.