Zdroj: Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

Co musí rodič udělat po přijímačkách aneb Jak na zápisový lístek a odvolání

Přijímací zkoušky na střední školy proběhly letos 13. a 14. dubna 2023. Deváťáci psali CERMAT testy v rámci jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na každé ze dvou středních škol, na které podali přihlášky (nebo na jedné SŠ, jestliže se v ní hlásili na dva obory). Pokud si žáci předem vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto, mohli být jistější a věděli lépe, co je čeká.

Z každého testu na přijímačky z českého jazyka (ČJ) a matematiky (M) mohli získat maximálně 50 bodů. Jako výsledek pro obě střední školy (obory) se počítá součet bodů vždy z lepšího pokusu z ČJ a M, maximum je tedy 100 bodů. Pokud škola stanovila ještě další vlastní kritéria pro přijetí, přičtou se body za školní kritéria a stanoví se konečný seznam přijatých uchazečů. Jednotné přijímací zkoušky od CERMATu musí mít v celkovém hodnocení alespoň 60 % váhy.

Co dělat po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek? Záleží na tom, jestli je žák mezi přijatými uchazeči nebo skončil na výsledkové listině tzv. pod čarou. V případě první optimistické varianty je důvod k radosti. Čeká vás ale ještě nezbytná administrativa – musíte svůj záměr studovat na SŠ potvrdit vyplněním a odevzdáním zápisového lístku. Důležité je dodržet lhůtu 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek, jinak se o místo na střední škole připravíte. Zaneste zápisový lístek do školy, nebo ho zašlete doporučeně poštou. Od školy si nechte potvrdit osobní převzetí a při zaslání poštou uschovejte podací lístek. V září nastupte na školu ke studiu!

Pokud vám nevyjde přijetí na jednu ze dvou škol (nebo ani na jednu), určitě zkuste podat odvolání. Za odvolání nic nedáte a není jiný způsob, jak žádat o uvolněné místo na SŠ, než právě podat odvolání proti nepřijetí na SŠ. Někteří deváťáci jsou po přijímačkách přijati na obě střední školy v přihlášce a zápisový lístek podají na jednu školu. Uvolní se tak místa pro ty, kteří podají odvolání. 

Nevíte, jak podat odvolání na střední školu? Samotné školy mohou mít na svých stránkách vlastní formulář odvolání. Odvolání musí obsahovat vaše kontaktní údaje a kontaktní údaje školy, kam ho k rukám ředitele podáváte. Podání odvolání je formální krok a nemusíte detailně popisovat důvody odvolání. Nezapomeňte na podpisy uchazeče i zákonného zástupce. Opět nejdůležitější je dodržet lhůtu, která pro odvolání činí 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání zaneste do školy osobně, zašlete datovou schránkou nebo doporučeně poštou.

Výsledek odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí obdržíte písemně a ze zákona je lhůta pro vyřízení 30 dní od doručení škole. Reálně to bývá méně, ale buďte trpěliví. Nejprve školy čekají 10 pracovních dní na zápisové lístky a také musí dodržet 3 dny na podání odvolání (i více, aby byla doručena i odvolání podaná poštou). Poté může škola začít nabízet uvolněná místa, a to vždy podle toho, jak hluboko pod čarou je umístěn uchazeč, který odvolání podal. Přednost má samozřejmě ten s lepším umístěním. Pokud jste odvolání nepodali, škola vás kontaktovat nebude. V případě kladného vyřízení odvolání odevzdejte do 10 pracovních dnů na školu zápisový lístek.

Věříme, že jste nepodcenili přípravu na přijímací zkoušky a patříte mezi přijaté. V opačném případě přejeme hodně štěstí při odvolání.