Zdroj: Freepik

Jak ušetřit za vytápění? Zkuste palivové dřevo

Využití obnovitelných zdrojů energie stoupá, jedním z nich je i palivové dřevo. V nabídkách je mnoho druhů. Představíme vám na ty nejčastější a nejoblíbenější v České republice.

Těžba palivového dřeva

V českých lesích je nejvíce zastoupený smrk. Z toho důvodu se také nejvíce zpracovává. Vliv na vysoký objem těžby má také kůrovcová kalamita a změna klimatických podmínek. V minulosti lesníci vysazovali „jehličnan“ totožného stáří, díky čemuž má kůrovec dokonalé podmínky pro devastaci těchto monokultur. To je také jedním z důvodů, proč je smrkové palivové dřevo nejčastější na trhu. Na vytěžené prostory je smutný pohled, nicméně se ihned po vykácení na daná místa vysazují nové stromky vhodnější pro současné klima.

Smrkové palivové dřevo a jeho výhody

Dřevo na topení pocházející z našeho nejčastějšího jehličnatého stromu rychle a dobře hoří. Proto je výborné pro vytopení prostor za krátkou dobu. Naštípané třísky se používají na počáteční zátop. Dřevní hmota je měkká a s vysokým obsahem pryskyřice, která zvyšuje výhřevnost. Po vytěžení dobře vysychá a společně s borovicí je zhruba po roce vhodné k topení. Charakteristické je pro něj praskání při hoření. Nejlépe využijete toto dřevo na topení v kamnech a kotlích. Smrkové piliny se zpracovávají do pelet pro automatické kotle.

Freepik

Bukové palivové dřevo

Z listnatých stromů se na našem území nejvíc těží buk. Vysychá zhruba dva roky, pak je možné použít jej k topení. Jeho dřevo je tvrdé, vyznačuje se vysokou výhřevností při pomalém hoření a vydává stejnoměrný žár. Proto je ideálním palivovým dřívím pro krby, kotle i kamna. Buk můžete použít I jako dřevo na uzení, protože je chuťově neutrální a uzenému pokrmu předává pouze kouřové aroma. Jde o kvalitní tvrdé dřevo. Jeho piliny se zpracovávají do dřevěných briket.

Faktory ovlivňující výběr a cenu palivového dřeva

Prodej palivového dřeva stále roste, obzvlášť v poslední době. Jednak dochází ke spotřebě obnovitelného zdroje, tudíž je to ekologické, druhým důvodem jsou stále nejnižší náklady na vytápění. Vliv na cenu má typ dřeva, kvalita, úprava a množství. Všeobecně platí, že tvrdá dřeva jsou dražší než měkká. Hodnota ještě narůstá při druhové vytříděnosti, zbavení kůry a nasekání na kratší špalky. Větší částku zaplatíte taktéž u palivového dřeva s vyšší výhřevností.

Pexels

Nejčastější jednotky při prodeji palivového dřeva

Při nákupu palivového dříví se setkáte s pojmy jako kubík, prostorový metr rovnaný a sypaný. Kubík neboli jeden metr kubický (m3) či plnometr je krychle o objemu 1x1x1 m zcela zaplněná dřevem. V případě štípaných špalků vyplnění nemůžete dosáhnout. Prostorový metr rovnaný znamená to, že stejný prostor o stranách 1 m je co nejtěsněji vyplněn vyskládanými špalky při minimálních mezerách vyplněných vzduchem. Prostorový metr sypaný lze popsat jako stejnou krychli, do které jednoduše vysypeme dřevo.

Umění nakoupit palivové dřevo

Hledejte spolehlivého obchodníka s širokou nabídkou. Ideální je zakoupit suché palivové dřevo na paletách, které vám dovezou až domů. Nejlepší volbou je nákup v e-shopu Optimtop.cz, kde máte i dopravu zdarma po celé České republice. Pokud si svým výběrem nejste jistí, na infolince na vás čekají odborníci a rádi vám poradí.

Autorem článku je Kateřina Špunda.