Zdroj: MEDICAL PROTECT

Co dělat, pokud jste se potkali s nakaženým COVID-19?

Zjistili jste, že jste se potkali s nakaženým COVID-19 a nejste si jistí, co teď máte dělat? Je několik faktorů, které je třeba zohlednit. Pokud jste se minuli venku na ulici, je velmi pravděpodobné, že o tom ani nevíte.

Hygiena ovšem řeší tzv. rizikový kontakt, u kterého je pravděpodobnost nákazy řádově vyšší. Co to ten rizikový kontakt vůbec je a jak máte správně postupovat dál? Na to se vám pokusíme odpovědět v článku.

Co je to ten rizikový kontakt?

Rizikový kontakt znamená, že se zdravý člověk potkal s nakaženým COVID-19 na vzdálenost menší než 1,5 m, přičemž jedna strana neměla nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (roušku či respirátor).

Pokud jste byli takovému kontaktu vystaveni, je vaší povinností zamířit do karantény a nečekat, až vás k tomu vyzve hygiena. Pokud víte, že jste se sami stali rizikovým kontaktem, je nutné tuto skutečnost oznámit telefonicky svému obvodnímu lékaři. Zachovejte klid a za žádných okolností nevycházejte z domu – zabráníte tak šíření nemoci a sami se ochráníte. Stále totiž platí, že i na tuto virózu minimálně při lehčím průběhu pomáhá klid, teplo, dostatek tekutin a odpočinek.

Jak postupovat při rizikovém kontaktu?

Jak již bylo řečeno, po rizikovém kontaktu je potřeba čtrnáctidenní karanténa, pokud každopádně nemáte žádné příznaky, je možné karanténu ukončit předčasně již po sedmi dnech negativním RT-PCR testem. Žádanku na test vám vypíše buď obvodní lékař, nebo krajská hygienická stanice. Tento test můžete ale absolvovat nejdříve pět dní po kontaktu s nakaženým COVID-19 a nejpozději pak sedm dní po kontaktu.

Existují každopádně výjimky z karantény. Do karantény nemusíte, pokud nemáte klinické příznaky a zároveň splníte jednu ze dvou podmínek:

1. máte alespoň 14 dní po poslední dávce očkování

2. prodělali jste onemocnění, kdy již uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu.

Pokud se u vás vyskytnou příznaky nemoci v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu, je nutné absolvovat RT-PCR test. V případě, že budete mít výsledky RT-PCR testu pozitivní, bude vám nařízena izolace.

V případě, že máte ukončené očkování a sdílíte domácnost s osobou nakaženou virem COVID-19, je vám nařízen lékařský dohled. Ten spočívá v nařízení absolvovat RT-PCR test, sledování svého zdravotního stavu a nošení respirátoru, a to do doby, než obdržíte výsledek RT-PCR testu.

Onemocněli jste COVID-19. Co teď?

Začaly se u vás v průběhu karantény projevovat příznaky, cítíte se unaveně nebo zkrátka ne úplně ve své kůži? Pokud máte příznaky nemoci, není třeba čekat až na pátý den karantény, abyste si mohli zajít na test. Spojte se telefonicky se svým obvodním lékařem a dohodněte se na dalším postupu. Pro takové případy je vhodné mít antigenní testy přímo doma.

Pořizovat byste si měli vždy ověřené, spolehlivé testy, které mají řádné klinické studie a jsou registrovány na SÚKL. Dále pak musí být certifikované k samotestování, mít CE certifikát se čtyřmístným číslem, který označuje notifikovanou osobu, tedy osobu, která příslušný CE certifikát vydala.

Takové na českém trhu nabízí například firma MEDICAL PROTECT, která dodává ochranné pomůcky i do nemocnic a zdravotnických zařízení. Mezi kvalitní testy patří například antigenní testy SANSURE se senzitivitou 98,4 %, specificitou 98,1 % a celkovou shodou 98,23 %. I doma provedený certifikovaný antigenní samotest je vhodným indikátorem.

MEDICAL PROTECT

Pokud vám lékař vystaví žádanku na RT-PCR test, zarezervujte si nejbližší možný termín. V případě, že musíte na test cestovat a nemáte vlastní auto, požádejte někoho z rodiny či přátel, aby vás odvezl. Oba mějte přes nos a ústa respirátory, a to nejlépe certifikované respirátory FFP2 NR nebo FFP3 NR. Pokud je výsledek vašeho testu pozitivní, nastupte do izolace. Po pozitivním výsledku kontaktuje svého lékaře a popište mu svůj zdravotní stav i výsledek RT-PCR testu.

Příznaky nepodceňujte, na druhou stranu ale zachovejte chladnou hlavu a klid. Bedlivě pozorujte možný zhoršující se zdravotní stav, a pokud byste si nebyli jistí, obratem kontaktujte svého lékaře a domluvte se na dalším postupu.