Zdroj: Shutterstock

Praha našla způsob, jak vyrobit a efektivně nakládat se zelenou energií

Na konci léta vznikla příspěvková organizace Pražské společenství obnovitelné energie, a už teď má za sebou rozjetý první projekt. Jedná se o instalaci fotovoltaiky na městské bytové domy metodou Design & Build.

Jako první se do realizace zapojily dva bytové domy nacházející se na Černém Mostě na Praze 14. „Projekt na Černém Mostě je jednou z prvních vlaštovek, které realizujeme v rámci přeměny energetiky na městských objektech. V tom případě jde o specifikum, že se nejedná o samostatnou budovu s jedním provozovatelem, který využívá zde vyrobený proud, jako jsou například školy. V tomto případě jde o bytový dům, kde budoucími odběrateli budou přímo jednotliví nájemci. Tím, že zde vyrobená energie bude mít přímo lokálního odběratele, dojde k úspoře v rámci nutnosti dostat vyrobenou elektřinu do centrální soustavy,“ upřesnil radní hl. m. Prahy pro oblast nakládání s majetkem Jan Chabr.

Do budoucna by k tomu měly být využity i další objekty a to zejména ty, které jsou v majetku hlavního města. „Chceme na střechách městských budov, jako jsou školy, úřady nebo domovy sociálních služeb, vybudovat a provozovat pražskou sluneční elektrárnu, která bude dodávat Pražanům zelenou elektřinu, na jejíž cenu nebude takový tlak jako v případě elektřiny z uhlí,“ říká Petr Hlubuček náměstek primátora pro oblast životního prostředí. „Tato elektřina nebude navíc zatížena distribučními poplatky, které dnes činí přibližně 30 procent ceny, kterou Pražané za energie platí,“ dodává náměstek Hlubuček. Právě ekonomika bude v příštích letech velkou motivací nejen pro Prahu.

náměstek Petr Hlubučeknáměstek Petr Hlubuček | archiv Petra Hlubučka

Již dnes sledujeme skokový růst cen za energie, proto bude nově zřízená organizace v budoucnu fungovat i jako poradenské a kontaktní místo pro občany a právnické osoby, které se budou chtít zapojit do zřizování výroben energie z obnovitelných zdrojů.

Tento projekt by měl přispět i k naplnění klimatického plánu HMP, jehož cílem je snižování emisí CO2. Ty by měly do roku 2030 spadnout až o 45 %.

„Jedna věc je umět vyrobit zelenou energii, ale stejně tak důležité je umět s ní pak efektivně nakládat. Proto je snižování energetické náročnosti budov stejnou prioritou jako samotná instalace zelených zdrojů,“ zdůrazňuje náměstek Hlubuček.

Shutterstock